ข่าวประชาสัมพันธ์

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะนักวิทย์ฯ ด้วย KidBright Education Platform

หวังดัน “Suratthani Model , บอร์ด KidBright” ต่อยอดความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชน

“ต่อกล้าอาชีวะ” ปี 67 ปั้นนวัตกรสายอาชีวะ สู่ Young Smart IoT Technician ด้วย IIoT เสริมแกร่งแรงงานในหลากอุตสาหกรรม S-Curve มุ่งสู่ Industry 4.0

มุ่งเสริมทักษะและความเข้าใจเทคโนโลยีด้าน IoT ให้กับผู้สอนและนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา

ลุยปั้นกำลังคน AI ! AI for Thai ยกทัพเยือนถิ่นนครปฐม สอนใช้เอไอฟรี มัดรวมทั้งทฤษฎีและเวิร์คช็อป ต่อเนื่องปีที่ 2

เนคเทค สวทช. สานต่อโครงการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2567” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2