ข่าวประชาสัมพันธ์

รวมหัวข้อสัมมนา Intermach 2024 โดย สวทช. เนคเทค และ SMC สร้างเครือข่ายธุรกิจ มุ่งสู่อุตสาหกรรมสมัยใหม่

สวทช. เนคเทค และ SMC ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจัดสัมมนาภายในงาน INTERMACH 2024 ภายใต้แนวคิด ” Bridging Manufacturing Solution Towards Net Zero Carbon”

รวมตัวเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ในการประชุม “APEC Workshop on Accelerating Industry 4.0”

ขับเคลื่อนภาคการผลิต, การสร้างหลักสูตร และพัฒนากำลังคนที่มีทักษะสูง, กำหนดแนวทางข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความพร้อมของอุตสาหกรรม 4.0

เนคเทค สวทช. จัดรวมพลคน KidBright ครั้งที่ 5 ภายใต้แนวคิด Edge AI หนุน ‘นักนวัตกร’ เรียนรู้ตลอดชีวิต ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

พร้อมเปิดตัว บอร์ด“KidBright μAI” (คิดไบร์ทไมโครเอไอ) เครื่องมือสำหรับส่งเสริมการเรียนรู้โค้ดดิ้ง ioT และ AIในรูปแบบสะเต็มศึกษา

เนคเทค สวทช. ผนึกกำลังเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีลงนามความร่วมมือพัฒนาทักษะนักวิทย์ฯ ด้วย KidBright Education Platform

หวังดัน “Suratthani Model , บอร์ด KidBright” ต่อยอดความร่วมมือเพื่อให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชน