ข่าวประชาสัมพันธ์

รองนายกฯ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เยี่ยมชมงานวิจัย สวทช.

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสวทช. นำโดย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้ให้การต้อนรับ รองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ในโอกาสที่ได้ให้เกียรติมาพบปะและเยี่ยมชมการดำเนินงานวิจัยพัฒนาของศูนย์ฯ แห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของ สวทช. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ในการนี้ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พร้อมด้วย ดร.ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ร.ผศอ. และ ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย ร.ผศอ. และคณะนักวิจัยของเนคเทคเข้าร่วมให้การต้อนรับโดยนำเสนอผลงานวิจัยพัฒนาในสาขาต่างๆ ดังนี้ เทคโนโลยีรามาน NECTEC SERS Chips ผลงานวิจัยด้านอาหารและการเกษตร ได้แก่ TAMIS, What2Grow ผลงานวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ จักรยานยนต์ไฟฟ้า

เด็กไทยคว้ารางวัลโครงงานวิทย์ฯ นานาชาติ I-SWEEP 2016

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค/สวทช.) สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอแสดงความยินดีกับ 2 โครงงานจาก Young Scientist Competition (YSC) 2016 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง สาขา Engineering และ Energy จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์นานาชาติ International Sustainable World (Energy, Engineering & Environment) Project Olympiad (I-SWEEP 2016) ซึ่งจัดขึ้นที่เมืองฮิวสตัน มลรัฐเท็กซัส Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2559 โดยมีการประกาศผลเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 ดังนี้ 1. โครงงานการศึกษาประสิทธิภาพในการลดแรงกระแทกของหมวกนิรภัยจากของไหลไดลาแทนต์ธรรมชาติ

เยาวชนไทยพบผู้บริหารเนคเทคก่อนไปแข่งขัน Intel ISEF 2016

วันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมางานพัฒนาเยาวชนและเขตพื้นที่ด้านไอที ฝ่ายบริหารและสนับสนุนงานวิจัย นำเยาวชนจากโครงการ “การประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 18 (Young Scientist Competition: YSC 2016)” ซึ่งได้รับเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทย เข้าพบผู้บริหาร ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พร้อมคณะนักวิจัยพี่เลี้ยง จากเนคเทค เอ็มเทค ไบโอเทค และนาโนเทค เพื่ออำลาและขอรับพรจากผู้บริหาร ก่อนเดินทางไปเข้าร่วมประกวดแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในระดับนานาชาติในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF 2016) ระหว่างวันที่ 7 – 13 พฤษภาคม 2559 ณ เมืองฟินิกซ์ รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในการเดินทางครั้งนี้ เนคเทค/สวทช. ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในเวที Intel ISEF

DentiiScan ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO13485

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. ในฐานะผู้อำนวยการโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (DentiiScan) ได้รับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2003 Certification : ระบบบริหารคุณภาพสำหรับการผลิตเครื่องมือแพทย์ตามมาตรฐานISO13485 สำหรับเครื่องDentiiScan ในส่วนการผลิต การวิจัยและพัฒนา และการให้บริการProduct scope: Design and Manufacture of Dental Computed Tomography (Dental CT) โดยมี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ทีมนักวิจัยพัฒนาในโครงการวิจัยและพัฒนาเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม (DentiiScan) ซึ่งเป็นทีมวิจัยร่วมกันระหว่างเนคเทคและเอ็มเทค ได้ร่วมเป็นเกียรติในการรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO 13485:2003 ในครั้งนี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/dentiiscan