ข่าวประชาสัมพันธ์

e-Science ร่วมสนับสนุนThailand Computational Chemistry Challenge

9 กุมภาพันธ์ 2559 ภาคีโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติด้าน e-Science หรือ National e-Science Infrastructure Consortium ได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วมสนับสนุนการแข่งขัน Thailand Computational Chemistry Challenge หรือ การแข่งขันเคมีคํานวณ ซึ่งจัดโดย กลุ่มบริษัท อูเบะ (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด Sustainable economic by adding value to natural rubber เพื่อศึกษาสมบัติเชิงกลของวัสดุผสมจากยางธรรมชาติกับสารเพิ่มคุณสมบัติ​ มีผู้เสนอโครงการวิจัยเข้าร่วมการแข่งขันถึง 17 โครงการ ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 7 โครงการ และ ได้รับรางวัล 3 โครงการ ผู้ชนะเลิศได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และกลุ่มบริษัท อุเบะ (ประเทศไทย) มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการแข่งขันทั้งสามโครงการมูลค่ารวมกว่า 6 แสนบาท

“ดร.อดิสร” กับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นจากผลงาน Lab-on-a-chip

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ คว้ารางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award จากผลงาน ห้องปฏิบัติการบนชิป หรือ Lab-on-a-chip ที่งานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมแสดงความยินดี การประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2559 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานการประชุมและปาฐกถานำ เรื่อง “การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัย” พร้อมมอบรางวัล 2015

นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 รางวัลระดับดี สาขาสังคมวิทยา ผลงาน EasyHos: ระบบนำทางคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐ โดย ดร. ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และทีมวิจัย EasyHos: ระบบนำทางคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐเป็นระบบที่บอกข้อมูลแก่คนไข้ทุกอย่างระหว่างที่ใช้บริการอยู่ในโรงพยาบาล เช่น ต้องไปทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร รอคิวอีกกี่คิว ต้องจ่ายเงินเท่าไร เบิกได้เท่าไร รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน และยาที่จ่ายมีอะไรบ้าง รวมถึงมีแผนที่บอกตำแหน่ง และข้อมูลอื่นๆ

เนคเทคได้รับการรับรองด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล ISO 29110

วันพฤหัสบดีที่ 21มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนวัตกรรมและวิศวกรรม เป็นผู้แทนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากลISO 29110 จาก คุณจิรวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ในงาน “พิธีมอบใบรับรองผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO29110 และมาตรฐานอื่นๆ ประจำปี 2558 และมอบรางวัลประกวด Thailand Digital SMEs Awards” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน software Expo Asia 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ISO29110 เป็นมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล เช่นเดียวกับมาตรฐาน CMMI ซึ่งปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรม โดย CMMI เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกำลังบุคลากรค่อนข้างมาก ส่วน ISO29110 นั้นเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดเล็ก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย