ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้แทนประเทศสมาชิกG77 เยี่ยมชมดูงานที่ เนคเทค/สวทช.

คณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 เยี่ยมชมดูงานด้านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณะผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสมาชิกกลุ่ม 77 เยี่ยมชมดูงานด้านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม โดยมีดร. ชฎามาศ ธุวะเศรษฐกุล รองผู้อำนวยการสวทช. และดร. ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. และผู้บริหารและทีมนักวิจัยร่วมให้การต้อนรับ คณะที่เยี่ยมชม นำโดยคุณมรกต ศรีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานประสานงานฝ่ายไทยที่ให้การรับรองคณะฯ ในระหว่างการเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม G77 Meeting of Experts on ICT and Sustainable Development for South-South Cooperation ได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับหน้าที่และบทบาทของสวทช. ในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ผ่านการวิจัยพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี

สมเด็จพระเทพฯ เสด็จพระราชดำเนินเปิดอาคารผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดแพรคลุมป้ายอาคารผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ผสมผสานกับเครื่องยนต์ดีเซล ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงเฌอเตียล จ.กำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมี ฯพณฯ ดร.ฮ็อง จวน ณารน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและการกีฬา ราชอาณาจักรกัมพูชา ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายสรัญ รังคสิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พลเอกณรงค์ แสงชนะศึก รองสมุหราชองครักษ์ กรมราชองครักษ์ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) นางกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เฝ้ารับเสด็จฯ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เปิดขีดความสามารถ ชิปขยายสัญญาณรามาน NECTEC SERS Chips

เนคเทคเปิดตัวชิปเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดร่องรอยสารเคมี ด้วยอัตราการขยายสัญญาณสูงกว่าผลิตภัณฑ์เดียวกันในท้องตลาด 100 เท่าแต่ต้นทุนต่ำกว่า ผลักดันงานวิจัยไทยสู่ตลาดโลก วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ณ อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) กล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีในประเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ความพร้อมในการนำงานวิจัยไปใช้ภายในประเทศและทิศทางการพัฒนาต่อไปในอนาคต ร่วมด้วย ดร.นพดล นันทวงศ์ นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง และทีมนักวิจัยเนคเทค/ สวทช. โชว์ประสิทธิภาพชิปขยายสัญญาณรามาน (NECTEC SERS Chips) ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย อาทิ การตรวจพิสูจน์สารตกค้างทางการเกษตร เช่น ยาฆ่าแมลง การตรวจพิสูจน์เชิงนิติวิทยาศาสตร์ เช่น สารเสพติด สารระเบิด หมึกปากกา และการตรวจพิสูจน์ทางการแพทย์ เช่น สารชีวโมเลกุล เป็นต้น มีผลงานตีพิมพ์ทางวิชาการและคำขอยื่นจดสิทธิบัตรรองรับโดยสมบูรณ์ ล่าสุดมีคำสั่งซื้อชิปจากต่างประเทศแล้ว ชิปขยายสัญญาณรามาน NECTEC

ผลการตัดสินประกวดภาพถ่ายชีวิตเล็กๆ ผ่านมิวอาย

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) มอบเงินรางวัลและประกาศนียบัตร แก่นักเรียนผู้ชนะการประกวด โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย สำหรับโรงเรียนในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ณ จ.แม่ฮ่องสอน โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมชื่นชมผลงาน ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอนสิ่งมีชีวิตในน้ำ ผลการตัดสินประกวดภาพถ่าย “โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย” ชีวิตเล็กๆผ่านมิวอาย ตอน สิ่งมีชีวิตในน้ำ..ของโรงเรียนในโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์มีดังนี้ ดังนี้ รางวัลที่ 1 น.ส.อรสา สุขสวัสดิ์ จาก ร.ร.สบเมยวิทยาคม รางวัลที่ 2 น.ส.จันทนา ไพรหอมรื่น จาก ร.ร. ขุนยวมวิทยา รางวัลที่ 3 น.ส.จามรี อภิวงศ์ จาก ร.ร.สบเมยวิทยาคม รางวัลชมเชย 4 รางวัล