หน้าแรก | กิตติกรรมประกาศ | วัตถุประสงค์ | บทคัดย่อ | ขั้นรวบรวมข้อมูล | ที่มาและความสำคัญ | อัตชีวประวัติสุนทรภู่ | ผลการศึกษา | สรุปผลการศึกษา | ทีมงาน
 
 
   
  ขั้นรวบรวมข้อมูล

1. ทำบันทึกชีวิตของสุนทรภู่ในช่วงสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช-สมเด็จพระ พุทธเลิศหล้านภาลัย

2. นำคำประพันธ์สุนทรภู่แบ่งเป็น 4 ตอน ตามสถานที่ที่กล่าวถึง

3. วิเคราะห์คำประพันธ์ และ แปลความเป็นภาษาร้อยแก้ว

4. ค้นคว้าประวัติ และ ความเป็นมาของสถานที่ และ การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

5. กำหนดสถานที่ที่จะเดินทางไปสำรวจ 4 ระยะ โดยสำรวจจากจุดเริ่มต้น-พระพุทธบาท

6. ออกเดินทางสำรวจ 4 ระยะ โดยเดินทางจาก วัดระฆังโฆสิตาราม-นนทบุรี , ปากเกร็ด-ปทุมธานี , บางปะอิน-ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา , อยุธยา-พระพุทธบาท จ.สระบุรี

7. บันทึกและนำข้อมูลมาวิเคราะห์ประมวลผลโดยร่วมกันอภิปรายสรุปผลบันทึกข้อมูลเป็นรายงาน,
e-Book, และจัดทำในรูปแบบ Website

   
 
...ประมวลภาพการทำงานของพวกเรา...
พวกเราเริ่มตามรอยนิราศพระบาทจากท่าเรือหน้าวัดระฆังโฆษิตาราม
ผ่านวัดชีปะขาว ที่สุนทรภู่เคยเรียนหนังสือ
พวกเราเลยแวะขอพร
สุนทรภู่เริ่มเดินทางจากคลองบางกอกน้อย
ที่ตลาดขวัญ เหลือเพียงแต่ซากตลาดที่โดนไฟไหม้
เหลือเพียงแต่คุณยายมาลีขายกล้วยทอดอยู่
พวกเราเลยได้อุดหนุนกล้วยทอดคุณยาย
พวกเรากำลังศึกษาเส้นทางทางน้ำของคลองบางกอกน้อยที่หน้าวัดโบสถ์
พวกคุณตาที่นั่งคุยกันอยู่ที่วัดโบสถ์กำลังให้ข้อมูลพวกเราเกี่ยวกับสุนทรภู่
พวกเรากำลังหาข้อมูลจากท่านเจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ที่วัดโบสถ์เราได้ข้อมูลมากมายแต่สุดท้ายที่วัดโบสถ์นี้ก็ไม่ใช่วัดที่สุนทรภู่กล่าวถึง
...จบวันแรกของการเดินทาง...
โดยพวกเราเริ่มเดินทางจาก วัดระฆังโฆษิตาราม คลองขวาง บางจาก สามเสน บางพลัด บางซื่อ บางซ่อน วัดโบสถ์(ตลาดแก้ว)
แต่ปัญหาและอุปสรรค์ก็คือ เราหาตลาดแก้วไม่เจอ และวัดโบสถ์ที่เจอก็ไม่ใช่ที่สุนทรภู่กล่าวถึง