การทดลองตอนที่ 3  หาความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่น

               การหาความเร็วของมอเตอร์ที่เหมาะสมในการเพิ่มประสิทธิภาพของไม้ปัดฝุ่นโดยใช้ผ้าป่าน  และชโลมด้วย

ครีมทาผิว  พบว่า  มอเตอร์ที่มีความเร็ว 200 รอบต่อนาทีจะปัดฝุ่นได้สะอาดดีกว่าใช้มอเตอร์ความเร็ว 12 รอบต่อนาที