ผลการค้นหา

Tag: รางวัลระดับชาติ

[Hall of Fame] KidBright คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงาน ITE 2019

เนคเทคนำผลงาน “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019)

[Hall of Fame] “ผศ. ดร. สุรภา เทียมจรัส” นักวิจัยเนคเทครับทุนลอรีอัลเพื่องานวิทย์ ประจำปี 2561

ลอรีอัลประกาศรายชื่อ 5 นักวิจัยสตรีผู้มีผลงานอันโดดเด่นที่ได้รับทุนโครงการทุนวิจัยลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์” ประจำปี 2561

[Hall of Fame] ผลงานจากทีมนักวิจัยเนคเทค-สวทช. ได้รับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ 60

Lab-on-a-chip คว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่น ด้านระบบตรวจวัดกลิ่นแอมโมเนียและค้นหาตำแหน่งรั่วแบบไร้สายด้วย IoT ได้รางวัล ผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก

[Hall of Fame] เนคเทค สวทช. คว้าบทความยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017

[Hall of Fame] เนคเทค สวทช. คว้าบทความยอดเยี่ยม การประชุมวิชาการราชมงคลด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ 2017

[Hall of Fame] ระบบ e-Meeting จากเนคเทคคว้ารางวัลที่งาน Thailand ICT Excellence Awards 2017

ระบบบริหารการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ จากเนคเทค-สวทช. ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน จากงาน Thailand ICT Excellence Awards 2017

เนคเทคได้รับรางวัลสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประกาศรับรองเนคเทค/สวทช. ให้เป็นสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (ทอง) เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) โดย ดร.สุธี ผู้เจริญชนะชัย รองผู้อำนวยการเนคเทค เป็นผู้แทนเข้าร่วมในพิธีรับมอบรางวัลสำนักงานที่ได้รับการรับรองสำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม (G ทอง) จาก นายสากล ฐินะกุล อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในการจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2559 ภายใต้ชื่องาน “4 ธันวาคม วันสิ่งแวดล้อมไทย ร่วมร้อยดวงใจ เทิดไท้องค์ราชัน พระบิดาแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ณ อาคารอิมแพคฟอรัม อิมแพค เมืองทองธานี เนคเทคได้ตระหนักถึงการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงาน และการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีพ.ศ. 2553 ได้แต่งตั้งคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน เพื่อทำหน้าที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานของเนคเทค ภายใต้แนวคิด “NECTEC Go Green” ตลอดจนการจัดกิจกรรม และการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม