ผลการค้นหา

Tag: รางวัลระดับชาติ

นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัล Best Presentation จาก “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8

นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSL) หน่วยวิจัยนวัตกรรมไร้สาย และความมั่นคง (WISRU) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิชาการ ประเภทบรรยายดีเด่น (Best Presentation) ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา หัวข้อบทความที่ได้รับรางวัล คือ “เฟรมเวิร์กในการพัฒนาแพล็ตฟอร์มเพื่อใช้ในการยืนยันอัตลักษณ์ตัวบุคคลด้วยลายนิ้วมือร่วมกับปัจจัยอื่นที่หลากหลาย” เนื้อหาในบทความกล่าวถึงงานวิจัยเกี่ยวกับ Fingerprint Authentication/ Verification System ซึ่งจะมีการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับปัจจัยอื่น (Multi-factors) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัย และมีการออกแบบสถาปัตยกรรมเพื่อให้ระบบสามารถทำงานในลักษณะ Hybrid คือ สามารถทำงานได้ทั้งแบบ Online หรือ Offline นำเสนอโดย คุณวิศุทธิ์ แสวงสุข คุณสุนทร ศิระไพศาล คุณเอกฉันท์ รัตนเลิศนุสรณ์ และ ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ จากห้องปฏิบัติการวิจัย CSL ผู้บรรยายคือ คุณวิศุทธิ์

ทีมนักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลจากงาน E-NETT ครั้งที่ 12

คณะนักวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) เข้าร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการเครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 หรือ 12th Conference On Energy Network of Thailand: E-NETT ซึ่งเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายทางด้านพลังงาน การนำเสนอผลงานทางวิชาการ รวมทั้งระดมความคิด แลกเปลี่ยนแนวความคิดระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน โดยในปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ และวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับมอบหมายให้จัดการประชุมขึ้น ในระหว่างวันที่ 8-10 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม วังจันทน์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยนักวิจัยจากห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์ (STL) ได้รับรางวัลบทความดีเยี่ยม และบทความดีเด่น จากงานประชุมวิชาการดังกล่าว ดังนี้ 1. รางวัลบทความดีเยี่ยม เรื่อง การทดสอบคุณสมบัติของวัสดุที่ถูกใช้ในแผงเซลล์แสงอาทิตย์ชนิด BIPV ที่มีสีสันสวยงาม นำเสนอโดย นายสุทธินันท์ เจริญเสถียรโชค ผู้ช่วยวิจัย ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์

“ดร.อดิสร” กับรางวัลนักวิจัยรุ่นกลางดีเด่นจากผลงาน Lab-on-a-chip

ดร.อดิสร เตือนตรานนท์ คว้ารางวัล 2015 TRF-OHEC-Scopus Researcher Award จากผลงาน ห้องปฏิบัติการบนชิป หรือ Lab-on-a-chip ที่งานการประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยมี ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมแสดงความยินดี การประชุม “นักวิจัยรุ่นใหม่ พบ เมธีวิจัยอาวุโส สกว.” ครั้งที่ 15 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 มกราคม 2559 โดยมี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงานการประชุมและปาฐกถานำ เรื่อง “การขับเคลื่อนอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัย” พร้อมมอบรางวัล 2015 TRF-CHE-Scopus Researcher Awards และ 2015

นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 รางวัลระดับดี สาขาสังคมวิทยา ผลงาน EasyHos: ระบบนำทางคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐ โดย ดร. ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และทีมวิจัย EasyHos: ระบบนำทางคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐเป็นระบบที่บอกข้อมูลแก่คนไข้ทุกอย่างระหว่างที่ใช้บริการอยู่ในโรงพยาบาล เช่น ต้องไปทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร รอคิวอีกกี่คิว ต้องจ่ายเงินเท่าไร เบิกได้เท่าไร รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน และยาที่จ่ายมีอะไรบ้าง รวมถึงมีแผนที่บอกตำแหน่ง และข้อมูลอื่นๆ เท่าที่โรงพยาบาลสามารถให้ได้ตราบที่คนไข้ควรจะรู้ จุดเด่นที่สำคัญ คือ โรงพยาบาลไม่ต้องลงทุนเพิ่มแต่อย่างใด เพราะ

4 ปี กับ 5 รางวัล การันตีความสำเร็จของเนคเทคใน Thailand Energy Awards 2015

4 ปี กับ 5 รางวัล การันตีความสำเร็จด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานของเนคเทค ใน Thailand Energy Awards 2015 เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ย. 58 ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พร้อมด้วยคุณโสภาวรรณ แสงไชย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ คุณธีระศักดิ์ ประคำเวช หัวหน้างานบริหารอาคารและสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ศอ. ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยสู่ระดับสากล หรือ Thailand Energy Awards 2015” โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ในปี 2558 นี้ ถือเป็นความสำเร็จอีกครั้งของพวกเราชาวเนคเทค ที่สามารถคว้ารางวัลดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานในการประกวด Thailand Energy

ผศอ.แสดงความยินดีพนักงานและนักวิจัยที่ได้รางวัล

๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นักวิจัยเนคเทค และทีมวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัยเอกซเรย์ซีทีและการสร้างภาพทางการแพทย์ (CTI) หน่วยพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์และระบบทางชีวการแพทย์ (BESDU) โดยนายก้องยศ วังคะออม ดร.ภารุจ รัตนวรพันธุ์ และดร.เสาวภาคย์ ธงวิจิตรมณี ได้รับรางวัล Best Paper Award ด้าน IT จากงานประชุมวิชาการ ECTI-CON 2015 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 24-27 มิถุนายน 2558 ในบทความทางวิชาการเรื่อง High-Quality Web-Based Volume Rendering in Real-Time

แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่น

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ซึ่งเป็นโครงการ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ปรึกษา เนคเทค ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.กิตติ วงศ์ถาวรา วัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายข้อมูลความมั่นคงและนวัต กรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายบัณฑิต นิล อุดมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ประจำ จ. แม่ฮ่องสอน ดร.ศุภกร สิทธิไชย คุณธัญศญา เครือวงษา ร่วมเฝ้ารับ เสด็จฯ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ เอกลักษณ์ของชาติ ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และ โครงการดีเด่นของชาติเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บุคคล หน่วยงาน และ โครงการที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเผย แพร่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตลอดจนหน่วย

ผศอ.แสดงความยินดีพนักงานและนักวิจัยที่ได้รางวัล

๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการเนคเทค ได้มอบกระเช้าผลไม้เพื่อแสดงความยินดีกับ ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ปรึกษาโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ และทีมงาน ที่ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2557 โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ได้รับคัดเลือกเป็นโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี 2557 โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ เริ่มดำเนินโครงการเมื่อปี 2549 โดยเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่างเนคเทค/สวทช. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับ โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานพันธมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 3 ด้าน คือ ด้านที่ 1 สร้างคนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์และไอทีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและครูผู้สอนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ด้านที่ 2 สร้างงานเพื่อให้เกิดการจ้างงานด้านการพัฒนาไอที และเกิดรายได้ในท้องถิ่น ด้านที่ 3 สร้างเครือข่ายเพื่อสร้างความตระหนักด้านคอมพิวเตอร์และไอทีให้แก่ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป และเพื่อให้เกิดการนำระบบไอทีไปใช้ดำเนินงานภายในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นจึงนับได้ว่าโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์เป็นโครงการที่นำประโยชน์สู่ผู้คนทุกหมู่เหล่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการไอทีเพื่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์ซึ่งก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศคิดเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาท เนคเทคได้รับ 2 รางวัลในงาน THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2015 ได้แก่

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๗

ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิเดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เข้าเฝ้าฯ เพื่อรับพระราชทานรางวัลเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (แทนพระองค์) เมื่อวันอังคารที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา จากการดำเนินงาน “โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์” ซึ่งเป็นโครงการของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ปรึกษาเนคเทค ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.กิตติ วงศ์ถาวราวัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายข้อมูลความมั่นคงและนวัตกรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ประจำ จ. แม่ฮ่องสอน ดร.ศุภกร สิทธิไชย คุณธัญศญา เครือวงษา ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2013

กระทรวงพลังงาน โดย กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีการประกวด Thailand Energy Awards ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการยกย่องและแสดงความชื่นชมแก่หน่วยงานภาครัฐ บริษัทเอกชน โรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน อันจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ให้เกิดการตื่นตัวในการอนุรักษ์พลังงานและผลักดันให้เกิดการพัฒนาพลังงานทดแทนมากยิ่งขึ้น รวมถึงการคัดเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปร่วมประกวดโครงการดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในระดับภูมิภาคอาเซียน โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านพลังงานทดแทน (2) ด้านอนุรักษ์พลังงาน (3) ด้านบุคลากร(4) ด้านพลังงานสร้างสรรค์ (5) ด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน ซึ่งในปีนี้มีหน่วยงาน และผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด จำนวน 263 ราย มีผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับรางวัล Thailand Energy Awards 2013 ในประเภทต่างๆ รวมทั้งสิ้น 72 รางวัล โดย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือเนคเทค สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถบริหารจัดการและดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน ภายใต้แนวคิด NECTEC Go Green