ผลการค้นหา

Tag: รางวัลระดับนานาชาติ

ดร.มติ ห่อประทุม กับรางวัล 2016 ICO/ICTP Gallieno Denardo Award.

The International Commission for Optics (ICO) ร่วมกับ สถาบัน ICPT มอบรางวัล ICO/ICTP Gallieno Denardo Award ประจำปี 2559 ในงาน Winter College on Optics ณ สถาบัน ICTP ประเทศอิตาลี แก่นักวิจัยจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Jehan Akbar จาก Hazara University ประเทศปากีสถาน และ ดร.มติ ห่อประทุม นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง(OTL) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในฐานะผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสงในประเทศไทย รางวัล The 2016 ICO/ICTP Gallieno Denardo เป็นที่ยอมรับในฐานะรางวัลสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ที่ได้สร้างผลงานเพื่อพัฒนาประเทศ สร้างคุณูปการให้กับวงการ Optics

[Hall of Fame] นักวิจัยเนคเทค-สวทช. คว้า Certified ScrumMaster®

ดร.อภิวดี ปิยธรรมรงค์ นักวิจัย หน่วยทรัพยากรด้านการคำนวณและไซเบอร์-กายภาพ (NCCPI) ทีมทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC) ได้รับ Certified ScrumMaster® อย่างเป็นทางการ ซึ่งมอบให้โดย SCRUM ALLIANCE® เมื่อวันที่ 24 เม.ย. 2562 ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเนคเทค-สวทช. ร่วมแสดงความยินดี ________________________________________________________ ข้อมูล | ฝ่ายกลยุทธ์พัฒนาบุคลากรวิจัยและพัฒนาองค์กร (PSD)  NECTEC Hall of fame, NECTEC Hall of fame 2019, รางวัลระดับนานาชาติ วันที่เผยแพร่ 24 เมษายน 2562 17:48

2 ผลงานเนคเทค คว้ารางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 47 ที่เจนีวา

2 ผลงานเนคเทค คว้ารางวัลเหรียญเงินจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 47 ที่เจนีวา

[Hall of Fame] นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัล Best Presentation จากเวที IEEE Conference

เนคเทค-สวทช. โดย ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (SEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ได้รับรางวัล Best Presentation จากการนำเสนอบทความเรื่อง Security Implementation for Authentication in IoT Environments ภายใต้ Session ด้าน Data Encryption and Information Security ในงานประชุมวิชาการ IEEE International Conference on Computer and Communication Systems ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2562 ณ Nanyang Technological University (one-north Campus) ประเทศสิงคโปร์ รางวัล Best Presentation นี้จะมอบให้แก่ผู้นำเสนอ 1 คนในแต่ละ Session

[Hall of Fame] นักวิจัยเนคเทคได้รับรางวัล Outstanding Paper Award จาก IEEE/ICACT 2018

ทีมนักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ส่งบทความ Recent Challenges, Trends, and Concerns Related to IoT Security: An Evolutionary Study คว้ารางวัลจากเวที ICACT 2018 ของ IEEE

[Hall of Fame] ทีมนักวิจัยไทยคว้ารางวัลจากเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่ไทเป

ชิปขยายสัญญาณรามาน Onspec คว้าเหรียญทอง ด้าน ISFET แพลตฟอร์มเคมีคอลเซนเซอร์และไบโอเซนเซอร์คว้าเหรียญเงินจาก 2017 Taipei International Invention Show & Technomart Invention Contest