ผลการค้นหา

Tag: AI for Thai

ลุยปั้นกำลังคน AI ! AI for Thai ยกทัพเยือนถิ่นนครปฐม สอนใช้เอไอฟรี มัดรวมทั้งทฤษฎีและเวิร์คช็อป ต่อเนื่องปีที่ 2

เนคเทค สวทช. สานต่อโครงการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2567” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

ระบบถอดความเสียงการประชุมด้วยเทคโนโลยีการรู้จำเสียงพูดภาษาไทย

ช่วยถอดความเสียงการประชุม ลดภาระ ลดขั้นตอน นำไปสู่การจัดทำรายงานการประชุมที่มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

AI for Thai เอไอสัญชาติไทย ก้าวสำคัญสู่อุตสาหกรรมและการบริการในประเทศ

AI for Thai มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมและผลักดันให้เกิดศูนย์กลางบริการเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ผ่านแพลตฟอร์ม AI for Thai สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย พ.ศ. 2565-2570

AI for Thai ยกทัพนักวิจัยล่องใต้ จัดเวิร์กชอปพัฒนาทักษะ AI ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3

เนคเทค สวทช. บินตรงลงใต้สานต่อโครงการอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566” เป็นครั้งที่ 3 ณ จ.สงขลา

เดินหน้าพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน AI กับกิจกรรมอบรมประยุกต์ใช้ AI for Thai ครั้งที่ 2 @ขอนแก่น

กิจกรรมอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566” ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดขอนแก่น

บินลัดฟ้าแบบไม่เกรงใจฝุ่น!! ประเดิมภูมิภาคแรก กับกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้าน AI และการใช้งาน AI for Thai ประจำปี 2566

กิจกรรมอบรม “ทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์และประยุกต์ใช้แพลตฟอร์ม AI for Thai ประจำปี 2566”

จุดยืนของ AI for Thai บนระบบนิเวศ AI และ แผนปฏิบัติการ AI ของประเทศ

การพัฒนาเทคโนโลยี AI และแพลตฟอร์ม AI for Thai เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศ AI ของประเทศ ในงาน AI Asia Expo – Thailand 2023″ งานมหกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่รวบรวมผู้นำองค์กรระดับแนวหน้า และผู้ที่ขับเคลื่อน AI ของประเทศไทยและอาเซียน

เนคเทคร่วมยินดี! กรมควบคุมโรคคว้ารางวัลเลิศรัฐ ปี 65 จากผลงาน AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับ

ผลงาน AI ตรวจวินิจฉัยพยาธิใบไม้ตับ รู้ทัน ป้องกัน ปัญหา OV-CCA ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดี ประเภทนวัตกรรมการบริการ