ผลการค้นหา

Tag: IDA

SMC จัดกิจกรรม IDA Members’ Day สานสัมพันธ์เครือข่ายพันธมิตร

กิจกรรม IDA Members’ Day พื้นที่ให้เครือข่ายพันธมิตร และ Membership ได้มีโอกาสพบปะและสร้างความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงกิจกรรมสำคัญของ SMC

เนคเทค สวทช. ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมหอมนุษยธรรม (Humanized Hall) แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม พร้อมรับฟังผลการใช้งาน “IDA Platform” ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด

เนคเทค สวทช เดินทางไปรับฟังผลการใช้งาน IDA Platform ณ บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด ชมพื้นที่ในไลน์การผลิตที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย กระบวนการผลิต NTD (ติดตั้ง IDA Platform) กระบวนการผลิต TW3 และเยี่ยมชมหอมนุษยธรรม (Humanized Hall) แหล่งเรียนรู้ธุรกิจคู่คุณธรรม แลกเปลี่ยนมุมมองการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับการผลิต

ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช เดินหน้าต่อยอด IDA Platform ยกระดับกระบวนการผลิตสู่ Industry 4.0

คณะเนคเทค สวทช. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ IDA Platform บ.ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืชกุ๊ก

เนคเทค สวทช. รับฟังผลการใช้งาน IDA Platform พร้อมหารือโอกาสนำเทคโนโลยียกระดับการผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด

คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร เนคเทค สวทช. เดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ IDA Platform ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมองจากการความร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาต่อไป

เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยน Digital Transformation ของภาคอุตสาหกรรมไทย ในงาน IIFES 2022

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “DX International Forum” ในงาน IIFES 2022 ซึ่งเป็นการประชุมที่ได้เชิญบุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐจากแต่ละประเทศ ที่ดำเนินงานในการส่งเสริม Digital Transformation (DX) หรือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดิจิทัล เป็นกลไกใช้วางรากฐาน เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น จีน อังกฤษ และไทย เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์

SMC เนคเทค สวทช. พบ CISCO Partners พร้อมอัปเดต IDA Platform สู่ IDA to Market

SMC เนคเทค สวทช. ร่วมสัมมนาออนไลน์ Advantage now: Get a Head Start with Cisco Now เพื่อนำเสนอทิศทางกลยุทธ์การขยายตลาด รวมทั้งอัปเดตเทคโนโลยี และ โซลูชันของ Cisco และพันธมิตร ให้กับ บริษัทคู่ค้า Partners ของ Cisco

เนคเทค สวทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และ System Integrators โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform)

เนคเทค สวทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และ System Integrators โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform)