ผลการค้นหา

Tag: NECTEC

เนคเทค สวทช. ร่วมเป็นวิทยากรหลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับที่ปรึกษาผู้ประกอบการ พร้อมแนะนำ Thai SME-GP

บุคลากร เนคเทค สวทช. แนะนำภาพรวมและแนวปฏิบัติสำหรับ SMEs ในการขึ้นทะเบียน บนระบบ Thai SME-GP ของ สสว.

เนคเทค สวทช. จับมือ ส.ท.อ. พร้อมพันธมิตรเอกชน ร่วมยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ด้วยแพลตฟอร์มสารสนเทศขั้นสูง พร้อมเปิดตัวศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (Sustainable Manufacturing Center: SMC)

พิธีเปิดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี 2564 หรือ NECTEC Annual Conference and Exhibitions 2021 (NECTEC–ACE 2021)

เนคเทค-สวทช. คว้า 2 รางวัล TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA

เนคเทค-สวทช. คว้า 2 รางวัล TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA

[Hall of Fame] KidBright คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงาน ITE 2019

เนคเทคนำผลงาน “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019)

รักษ์น้ำ RakNam

รักษ์น้ํา เป็นระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ําเค็ม

BigStream: Real-time Data Platform

Big Stream คือ แพลตฟอร์มสําหรับการจัดการข้อมูลแบบเรียลไทม์

เนคเทค เยี่ยมชม บ. นิเด็คฯ: กรณีศึกษาการนำ NETPIE ไปประยุกต์ใช้เพื่อมุ่งสู่ Smart Factory

เยี่ยมชมบริษัท นิเด็ค ชิบาอุระ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ตัวอย่างของการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อเข้าสู่ยุค Industry 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยีทางด้าน Internet of Things (IoT) บน NETPIE Platform