ประกาศเลื่อนการดำเนินโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 8

Submitted by sittichai on Fri, 04/03/2020 - 14:16

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ COVID-19 พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะประกาศบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 และมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัส COVID-19

ทางทีมผู้จัดดำเนินโครงการ "ต่อกล้าให้เติบใหญ่" รุ่นที่ 8 ได้หารือกับผู้บริหารจากมูลนิธิสยามกัมมาจล และผู้จัดงาน (เนคเทค) ถึงความความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกท่านในสถานการณ์ปัจจุบันนั้น จึงได้มีมติเลื่อนการดำเนินโครงการปีนี้ (2563) ไปเป็นปีหน้า (2564)

ในส่วนของผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้ว ในการเปิดรับสมัคร ปีหน้า 2564 หากมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ ทางผู้จัดงานจะส่งเมล์เพื่อขอรับการยืนยันเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อของผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ มาแล้วได้ที่นี่ [คลิก]

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้ด้วย