IoT Hackathon 2022 Gen R

เขียนโดย: naulprang เมื่อ: อ. 26 ก.ค. 2565 - 14.24 น.

IIoT Hackathon 2022 Gen R ติดอาวุธเด็ก Gen R
ด้วยทักษะโรงงานอัจฉริยะ ในเวที IoT Hackathon 2022
พร้อมส่งต่ออุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC

          5 เมษายน 2565 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เนคเทค สวทช. โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด  (มหาชน) จัดการแข่งขัน IoT Hackathon 2022 Gen R Data Analytics for Factory 4.0 เพื่อส่งเสริมทักษะ ด้าน Industrial Internet of Things (IIoT) ให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

          สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันฯ ในวันนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.เจนกฤษณ์ คณาธารณา รองผู้อำนวยการ สวทช. ในฐานะผู้อำนวยการ EECi คุณปิยาภรณ์ มัณฑะจิตร ผู้จัดการ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ดร.ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. กล่าวเปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย คณะกรรมการมูลนิธิสยามกัมมาจล ผู้อำนวยการเทคนิคบ้านค่าย ผู้แทนจากวิทยาลัยเทคนิคชลบุรี คณะครูอาจารย์ที่ปรึกษา และ ทีมเนคเทค สวทช. นำโดย นักวิจัยระบบไซเบอร์กายภาพ (CPS) งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ร่วมกิจกรรมฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี

ผลผลิต/เป้าหมายโครงการ

เขียนโดย: naulprang เมื่อ: อ. 26 ก.ค. 2565 - 14.12 น.
  1. จำนวนบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา (ครูและนักเรียน) ในเขตพื้นที่ EEC ที่ผ่านการฝึกฝนทักษะด้าน Internet of Things และ Industrial Internet of Things แบบเข้มข้น จำนวน 100 คน
  2.  จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ที่เข้าร่วมโครงการ 16 สถาบัน
  3. จำนวนโรงงานหรือผู้ประกอบการ System Integrator ในเขตพื้นที่ EEC ที่รับนักเรียนเข้าฝึกงาน 10 แห่ง

ทีมพี่เลี้ยงของโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 26 ก.ค. 2565 - 09.47 น.

 
     ภายใต้โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) มีทีมพี่เลี้ยง (โคช) ซึ่งเป็นนักวิจัย วิศวกร จากเนคเทค/ สวทช. ผู้มีประสบการณ์การทำวิจัยมาอย่างยาวนาน มาร่วมให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาด้านต่าง ๆ เพื่อต่อยอดผลงานของเยาวชนในโครงการให้ก้าวหน้ามุ่งสู่การใช้งานได้จริง และเหล่านี้คือข้อคิดที่ฝากถึงน้อง ๆ จากทีมโคช
 
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ดำเนินการโดย | งานพัฒนากำลังคนด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA)
ร่วมกับ | สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)
สนับสนุนโดย | มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 
    
     
      
      
 
 
 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 08 พ.ย. 2564 - 15.52 น.

ขอแสดงความยินดีกับผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ทั้ง 15 ผลงาน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่

ติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ ไลน์กลุ่ม และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่

 

 

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ศ. 15 ต.ค. 2564 - 07.55 น.

ขอแสดงความยินดีกับผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
และผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก ทั้ง 35 ผลงาน
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่

และทีมผู้พัฒนาผลงานทั้ง 35 ทีมสามารถเข้าอ่านรายละเอียด
ของขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการลำดับต่อไปได้ที่

ข้อกำหนดของผลงานที่ผ่านรอบแรก

ติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่

 

ผลการประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และนวัตกรรุ่นเยาว์: YETI 2021

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 12 ต.ค. 2564 - 14.42 น.

ผลการประกวด
การประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์
(Young Electronics Technologists and Innovators: YETI 2021)

มีไอเดียนวัตกรรมของเด็กไทยจากศูนย์ประสานงาน eCamp ที่ใดบ้าง
ที่ได้รับรางวัลในเวลทีนี้ สามารถเข้าดูผลการประกวดได้ที่นี่

ผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 11 ต.ค. 2564 - 18.07 น.

ขอยินดีต้อนรับกับทั้ง 57 ผลงาน
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564
(Agritronics @ R-Cheewa)
สามารถเข้าดูรายละเอียดของทั้ง 57 ผลงานได้ที่นี่

และติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่

เปิดรับสมัครโครงงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 17 ส.ค. 2564 - 17.25 น.

เปิดรับสมัครโครงงาน/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ที่จะมาช่วยค้นหาวิธี แนวทาง จัดทำเครื่องมือ
และอุปกรณ์ สำหรับแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร

ในการเพิ่มผลิตผล ลดต้นทุน ลดระยะเวลา ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ให้ดียิ่งขึ้น
ชิงทุนในการพัฒนาผลงานมูลค่า 40,000 บาท และรับการอบรมภายในโครงการฯ ฟรี!
พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากนักวิจัยพี่เลี้ยง และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลงาน
ให้สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ R Cheewa Inno Camp 2020 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 03 พ.ย. 2563 - 14.42 น.

ประกาศแล้วครับ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
การอบรมเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ในโครงการ R Cheewa Inno Camp 2020 ครั้งที่ 4-5 โดยสามารถเข้าดู
รายชื่อได้ที่นี่   ครั้งที่ 4    ครั้งที่ 5
และข้อมูลการเตรียมตัวการเข้าร่วมได้ที่นี่ครับ [คลิก]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ***

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ในค่าย "R Cheewa Inno Camp 2020" รอบใหม่

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 06 ต.ค. 2563 - 16.45 น.

เนคเทค สวทช. เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเขตภาคเหนือ และภาคใต้ เข้าร่วมเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ กับโครงการ "R Cheewa Inno Camp 2020" รอบใหม่ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 ตุลาคม 2563 สมัครโดยกรอกใบสมัคร online เท่านั้น และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ

R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 4: 16-18 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 5: 26-28 พฤศจิกายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เยาวชนคนพันธุ์ R สมัครกันเยอะๆ นะครับ ค่ายนี้ ฟรี ตลอดค่ายคร้าาาาาาาาบ