ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

Submitted by sittichai on Mon, 11/08/2021 - 15:52

ขอแสดงความยินดีกับผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
โครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
ทั้ง 15 ผลงาน ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่

ติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ ไลน์กลุ่ม และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่

 

 

 

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก

Submitted by sittichai on Fri, 10/15/2021 - 07:55

ขอแสดงความยินดีกับผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตร
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)
และผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก ทั้ง 35 ผลงาน
โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาได้ที่นี่

และทีมผู้พัฒนาผลงานทั้ง 35 ทีมสามารถเข้าอ่านรายละเอียด
ของขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการลำดับต่อไปได้ที่

ข้อกำหนดของผลงานที่ผ่านรอบแรก

ติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่

 

ผลการประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิสก์และนวัตกรรุ่นเยาว์: YETI 2021

Submitted by sittichai on Tue, 10/12/2021 - 14:42

ผลการประกวด
การประกวดนักเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และนวัตกรรุ่นเยาว์
(Young Electronics Technologists and Innovators: YETI 2021)

มีไอเดียนวัตกรรมของเด็กไทยจากศูนย์ประสานงาน eCamp ที่ใดบ้าง
ที่ได้รับรางวัลในเวลทีนี้ สามารถเข้าดูผลการประกวดได้ที่นี่

ผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564

Submitted by sittichai on Mon, 10/11/2021 - 18:07


ขอยินดีต้อนรับกับทั้ง 57 ผลงาน
ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ "ต่อกล้าอาชีวะ" ประจำปี 2564
(Agritronics @ R-Cheewa)
สามารถเข้าดูรายละเอียดของทั้ง 57 ผลงานได้ที่นี่และติดตามการประกาศแจ้งข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งรูปแบบการดำเนินโครงการฯ
ได้ทางเว็บไซต์หลักโครงการฯ และ Facebook: ต่อกล้าให้เติบใหญ่

เปิดรับสมัครโครงงาน ผลงาน สิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร

Submitted by sittichai on Tue, 08/17/2021 - 17:25

เปิดรับสมัครโครงงาน/ผลงาน/สิ่งประดิษฐ์ ด้านเทคโนโลยีการเกษตร
ที่จะมาช่วยค้นหาวิธี แนวทาง จัดทำเครื่องมือ
และอุปกรณ์ สำหรับแก้ปัญหาให้กับเกษตรกร

ในการเพิ่มผลิตผล ลดต้นทุน ลดระยะเวลา ปรับปรุงคุณภาพของผลผลิต ให้ดียิ่งขึ้น
ชิงทุนในการพัฒนาผลงานมูลค่า 40,000 บาท และรับการอบรมภายในโครงการฯ ฟรี!
พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำจากนักวิจัยพี่เลี้ยง และผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาผลงาน
ให้สามารถใช้งานได้จริงอีกด้วย
ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
สามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ R Cheewa Inno Camp 2020 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

Submitted by sittichai on Tue, 11/03/2020 - 14:42

ประกาศแล้วครับ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
การอบรมเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ในโครงการ R Cheewa Inno Camp 2020 ครั้งที่ 4-5 โดยสามารถเข้าดู
รายชื่อได้ที่นี่   ครั้งที่ 4    ครั้งที่ 5
และข้อมูลการเตรียมตัวการเข้าร่วมได้ที่นี่ครับ [คลิก]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ***

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ในค่าย "R Cheewa Inno Camp 2020" รอบใหม่

Submitted by sittichai on Tue, 10/06/2020 - 16:45

เนคเทค สวทช. เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเขตภาคเหนือ และภาคใต้ เข้าร่วมเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ กับโครงการ "R Cheewa Inno Camp 2020" รอบใหม่ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 ตุลาคม 2563 สมัครโดยกรอกใบสมัคร online เท่านั้น และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ

R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 4: 16-18 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 5: 26-28 พฤศจิกายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เยาวชนคนพันธุ์ R สมัครกันเยอะๆ นะครับ ค่ายนี้ ฟรี ตลอดค่ายคร้าาาาาาาาบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ R Cheewa Inno Camp 2020

Submitted by sittichai on Tue, 09/01/2020 - 22:39

ประกาศแล้วครับ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
การอบรมเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ในโครงการ R Cheewa Inno Camp โดยสามารถเข้าดู
รายชื่อและข้อมูลการเตรียมตัวการเข้าร่วมได้ที่นี่ครับ [คลิก]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ***

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ในค่าย "R Cheewa Inno Camp 2020"

Submitted by sittichai on Mon, 08/03/2020 - 15:32

เนคเทค สวทช. เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ กับโครงการ "R Cheewa Inno Camp 2020" เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 สมัครโดยกรอกใบสมัคร online เท่านั้น และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ

R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 1: 9-11 กันยายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 2: 17-19 กันยายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา


R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 3: 23-25 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

เยาวชนคนพันธุ์ R สมัครกันเยอะๆ นะครับ ค่ายนี้ ฟรี ตลอดค่ายคร้าาาาาาาาบ

ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน

Submitted by sittichai on Thu, 07/30/2020 - 16:50

ในที่สุดเราก็ได้ผู้พิชิตเงินทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน (YCIC 2020)
โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทั้งสิ้น 8 ผลงาน
จะมีผลงานใดบ้าง เข้าดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ครับ
สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก สามารถดำเนินการ
พัฒนาผลงานตามแผนงานที่วางไว้ได้เลย และรบกวน
ติดตามการประกาศแจ้ง หรืออื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
และทาง Facebook: NECTEC Embedded and IoT

*** ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานนะครับ ***