YCIC 2020

ขอแสดงความยินดีกับผลงานที่ได้รับการพิจาณาคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พฤ. 30 ก.ค. 2563 - 16.50 น.

 

ในที่สุดเราก็ได้ผู้พิชิตเงินทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน
โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน (YCIC 2020)
โดยมีผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทั้งสิ้น 8 ผลงาน
จะมีผลงานใดบ้าง เข้าดูรายชื่อได้ที่นี่ [คลิก] ครับ
สำหรับผลงานที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก สามารถดำเนินการ
พัฒนาผลงานตามแผนงานที่วางไว้ได้เลย และรบกวน
ติดตามการประกาศแจ้ง หรืออื่นๆ ได้ทางเว็บไซต์หลักของโครงการฯ
และทาง Facebook: NECTEC Embedded and IoT

*** ยินดีด้วยกับทุกๆ ผลงานนะครับ ***

 

 

ประกาศผลรายชื่อผลงานที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก โครงการ YCIC 2020

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: ส. 04 ก.ค. 2563 - 22.14 น.

ประกาศแล้วครับ กับผลการพิจารณาคัดเลือกรอบแรก
สำหรับผลงานของชาวพันธุ์ R ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ YCIC 2020

โดยสามารถเข้าดูรายชื่อผลงานที่ผ่านการคัดเลือกได้ที่นี่ [คลิก]
และสามารถดูรายชื่อผลงานที่สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้ที่นี่ [คลิก]
จากนี้ ผู้พัฒนาผลงานต้องเตรียมตัวเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการฯ
ตามที่ได้รับแจ้งผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ตอนสมัครนะครับ
กิจกรรมแรก คือ "ค่ายอบรมพัฒนาศักยภาพในการเขียนข้อเสนอโครงการ"
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17-19 ก.ค. 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร

ทั้งนี้ สามารถติดตามความเคลื่อนไหว หรือข่าวสารต่างๆ ของโครงการฯ
ได้ทาง Facebook: NECTEC Embedded and IoT
หรือเว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ

YCIC 2020 เชิญชวนร่วมเสริมทักษะการเขียนข้อเสนอโครงการ โดยใช้หลักของการเขียนโมเดลธุรกิจ

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: พฤ. 11 มิ.ย. 2563 - 14.30 น.

เนคเทค สวทช. โดย "โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน (Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)" เชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้ที่สนใจ ร่วมเสริมทักษะเรียนรู้การเขียนข้อเสนอโครงการโดยใช้หลักการเขียนโมเดลธุรกิจ ในหัวข้อ

"การเขียนโมเดลธุรกิจด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม สำหรับการประยุกต์ใช้งาน"
โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม ที่ปรึกษาอาวุโส เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) สวทช.

ในวันอังคารที่ 23 มิ.ย. นี้ ทาง Facebook: NECTEC NSTDA เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
.

อัพเดท!!! เปิดรับสมัครผลงานด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาวช์สู่ชุมชน (YCIC 2020)

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 25 พ.ค. 2563 - 14.55 น.

NECTEC เปิดรับสมัครอีกครั้ง สำหรับผลงาน/สิ่งประดิษฐ์
ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศในสังกัดของสถาบันการอาชีวศึกษา

ที่นำทีมโดยคณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาในสถาบัน
โดยสร้างสรรค์พัฒนาผลงานจากโจทย์ในชุมชน สำหรับแก้ปัญหา
หรือตอบความต้องการของชุมชน และภาคอุตสาหกรรม ที่พร้อมพัฒนาผลงานสู่การใช้งานจริง
สามารถนำไปแก้โจทย์ หรือตอบปัญหา โดยนำผลงานที่พัฒนาขึ้นนั้น

สมัครเข้าร่วม "โครงการพรวนฝันนวัตกรรุ่นเยาว์สู่ชุมชน
(Young Creative Innovator for Community 2020: YCIC 2020)"
ชิงทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน มูลค่า 50,000 บาท ต่อผลงาน

ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียด กำหนด และข้อกำหนดต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์หลัก
ของโครงการฯ เพื่อเตรียมข้อมูล และข้อเสนอโครงการ สำหรับการสมัคร Online

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 30 มิถุนายน 2563