EMBEDDED & IoT

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ R Cheewa Inno Camp 2020 ครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5

Submitted by sittichai on Tue, 11/03/2020 - 14:42

ประกาศแล้วครับ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
การอบรมเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ในโครงการ R Cheewa Inno Camp 2020 ครั้งที่ 4-5 โดยสามารถเข้าดู
รายชื่อได้ที่นี่   ครั้งที่ 4    ครั้งที่ 5
และข้อมูลการเตรียมตัวการเข้าร่วมได้ที่นี่ครับ [คลิก]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ***

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ในค่าย "R Cheewa Inno Camp 2020" รอบใหม่

Submitted by sittichai on Tue, 10/06/2020 - 16:45

เนคเทค สวทช. เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเขตภาคเหนือ และภาคใต้ เข้าร่วมเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ กับโครงการ "R Cheewa Inno Camp 2020" รอบใหม่ เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 30 ตุลาคม 2563 สมัครโดยกรอกใบสมัคร online เท่านั้น และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ

R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 4: 16-18 พฤศจิกายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่

R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 5: 26-28 พฤศจิกายน 2563
ณ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เยาวชนคนพันธุ์ R สมัครกันเยอะๆ นะครับ ค่ายนี้ ฟรี ตลอดค่ายคร้าาาาาาาาบ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการ R Cheewa Inno Camp 2020

Submitted by sittichai on Tue, 09/01/2020 - 22:39

ประกาศแล้วครับ สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วม
การอบรมเสริมความรู้ด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ
ในโครงการ R Cheewa Inno Camp โดยสามารถเข้าดู
รายชื่อและข้อมูลการเตรียมตัวการเข้าร่วมได้ที่นี่ครับ [คลิก]
ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับสิทธิ์ทุกคนครับ
*** แล้วพบกันในวันจัดงานนะครับ ***

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรมด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ ในค่าย "R Cheewa Inno Camp 2020"

Submitted by sittichai on Mon, 08/03/2020 - 15:32

เนคเทค สวทช. เชิญชวนนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากรด้านการศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วมเสริมทักษะ ความรู้ ความสามารถ ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ กับโครงการ "R Cheewa Inno Camp 2020" เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 สิงหาคม 2563 สมัครโดยกรอกใบสมัคร online เท่านั้น และสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์หลักของโครงการฯ ครับ

R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 1: 9-11 กันยายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี


R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 2: 17-19 กันยายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา


R Cheewa Inno Camp ครั้งที่ 3: 23-25 กันยายน 2563
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช. จังหวัดปทุมธานี

เยาวชนคนพันธุ์ R สมัครกันเยอะๆ นะครับ ค่ายนี้ ฟรี ตลอดค่ายคร้าาาาาาาาบ