MENU
Banner

กล้องจุลทรรศน์มิวอาย (MuEye)

กล้องจุลทรรศน์เป็นอุปกรณ์พื้นฐานที่สำคัญในการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทำให้มีการพัฒนาความสามารถของกล้องจุลทรรศน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกล้องจุลทรรศน์มีหลากหลายประเภท หลายราคาขึ้นกับจุดประสงค์การใช้งาน สำหรับภารกิจของ เนคเทค สวทช ในแง่มุมการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น การพัฒนาเครื่องมือแลบที่ซับซ้อน ราคาสูง มีขั้นตอนการบำรุงรักษาเยอะ หรือเข้าถึงยาก ให้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานง่าย ราคาตามกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้งานภาคสนามได้ดี หรือแม้กระทั่งมีความจูงใจให้เยาวชน สามารถเข้าใจในวิทยาศาสตร์ได้มากขึ้น มีความสนุกและมีเจตคติที่ดีต่อการทำงานวิจัย ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายและจะมีประโยชน์ต่อการผลิตกำลังคนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโทนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ได้พัฒนากระบวนการผลิตเลนส์พอลิเมอร์ที่มีความทนทานต่อการขึ้นเชื้อรา กำลังขยายสูง เพื่อใช้งานกับกล้องของสมาร์ทโฟน ทำให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสใช้งานกล้องจุลทรรศน์แบบพกพา เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับโรงเรียนหรือครูที่ไม่สามารถจัดซื้อหรือบำรุงรักษากล้องจุลทรรศน์ราคาแพงสำหรับการเรียนการสอนในโรงเรียนได้ อีกทั้งกล้องสมาร์ทโฟนในปัจจุบันมีสมรรถนะสูง ความละเอียดสูงในราคาถูกกว่าระบบบันทึกภาพที่ใช้เชื่อมต่อกับกล้องจุลทรรศน์ ทำให้โดยรวมแล้ว กล้องจุลทรรศน์มิวอายสามารถตอบโจทย์การใช้งานในโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษาในประเทศไทยได้ดี การผลิตเลนส์พอลิเมอร์ด้วยกระบวนการนี้ได้รับการผลิตและจัดจำหน่ายไปแล้วกว่า 6,000 ชุดกล้องจุลทรรศน์ คิดเป็น 18,000 ชิ้นเลนส์ อีกทั้งทีมวิจัยได้พัฒนาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขข้อจำกัดในการใช้งานเลนส์ที่มีขนาดเล็ก และโปรแกรมถ่ายภาพด้วยสมาร์ทโฟนที่ไม่เอื้ออำนวยต่อการใช้งานเป็นกล้องจุลทรรศน์เพื่อให้ผู้ใช้งานได้รับประโยชน์สูงสุด

Cinque Terre
Timeline
Cinque Terre
มิวอายโรโบคิด (MuEye ROBOKid)

แผนที่แสดงชื่อโรงเรียนที่มีมิวอายโรโบคิดใช้งาน ผ่านการร่วมกิจกรรม

  1. โครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม(FABLAB)
  2. โครงการครูไทย 4.0 ประชันสื่อสร้างสรรค์สอน STEM (KruKid)
Cinque Terre
MAP
การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์โดยใช้ต้นแบบจากงานวิจัยของทีมวิจัยเทคโนโลยีโฟโนนิกส์ เนคเทค (จัดกิจกรรมโดยเนคเทค และศูนย์หนังสือ สวทช)

ดาวน์โหลดโปรแกรมมิวอาย

Cinque Terre
Click here
ข้อมูลเพิ่มเติม
Crowdfunding link:
https://www.indiegogo.com/projects/dual-microscope-lens-for-mobile-devices-twi-vis#/
Publication link:
http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0146414
https://light2015blog.org/2015/10/29/digital-microscope-in-your-hand/
ติดตามกิจกรรมเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/MuEyeLens

บทความที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 5 มีนาคม 2563 11:00

เว็บไซต์นี้ใช้งานคุกกี้ในการใช้งานสามารถใช้งานเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว็บไซต์นี้จะมีเก็บค่าคุกกี้ เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์ของท่านเป็นไปอย่างความราบรื่นและเป็นส่วนตัวมากขึ้น จึงขอให้ท่านรับรองว่าท่านได้อ่านและทำความเข้าใจนโยบายการใช้งานคุกกี้
ยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว