MENU
Banner

KidBright | ตอนที่ 5 การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน

KidBright การใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน

หลังจากได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้งาน USB และ Magnetic Sensor ไปแล้ว ต่อไปเป็นการใช้เซนเซอร์วัดความชื้นในดิน โดยเซนเซอร์ตัวนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้หลากหลายความต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำไปใช้ในเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ ทีนี้เราก็สามารถสร้างเครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติด้วยตนเองได้แล้ว มาเริ่มสร้างไปพร้อมๆ กันเลย!

บทความที่เกี่ยวข้อง

KidBright บอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้โปรแกรมมิ่ง เซนเซอร์ วัดความชื้นในดิน รดน้ำอัตโนมัติ

วันที่เผยแพร่ 10 พฤศจิกายน 2560 08:30