KidBright | ตอนที่ 6 แนะนำการใช้งานเซนเซอร์วัดการเคลื่อนไหว

Facebook
Twitter
KidBright แนะนำการใช้งานเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหว

KidBright เป็นบอร์ดส่งเสริมการเรียนรู้ด้านโปรแกรมมิ่ง พัฒนาขึ้นเพื่อกระตุ้นศักยภาพการคิดเชิงระบบและการคิดเชิงสร้างสรรค์ในเด็กวัยเรียน ได้ออกมาเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อและใช้งานช่วยให้ผู้เรียนสนุกกับเรียนรู้ตลอดการออกแบบ

การใช้งานเซ็นเซอร์วัดการเคลื่อนไหวสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดาย โดยตัวเซ็นเซอร์ทำงานเมื่อมีการสั่น ทั้งนี้ เราสามารถนำไปประยุกต์ได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับไอเดียของแต่ละคน ถึงเวลาแล้วที่จะนำจินตนาการมาสร้างขึ้นให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้ ได้ทั้งความสนุก ได้ทั้งฝึกการคิดเชิงระบบ เมื่อพร้อมแล้วเรามาลุยกันเลย