ข่าวประชาสัมพันธ์

นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นจากสภาวิจัยแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 โดย พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง เป็นประธานในการมอบรางวัล ซึ่งผลงานวิจัยและพัฒนาของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จำนวน 3 ผลงาน ได้แก่ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 รางวัลระดับดี สาขาสังคมวิทยา ผลงาน EasyHos: ระบบนำทางคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐ โดย ดร. ชาลี วรกุลพิพัฒน์ และทีมวิจัย EasyHos: ระบบนำทางคนไข้ในโรงพยาบาลรัฐเป็นระบบที่บอกข้อมูลแก่คนไข้ทุกอย่างระหว่างที่ใช้บริการอยู่ในโรงพยาบาล เช่น ต้องไปทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร รอคิวอีกกี่คิว ต้องจ่ายเงินเท่าไร เบิกได้เท่าไร รายละเอียดใบเสร็จรับเงิน และยาที่จ่ายมีอะไรบ้าง รวมถึงมีแผนที่บอกตำแหน่ง และข้อมูลอื่นๆ

เนคเทคได้รับการรับรองด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล ISO 29110

วันพฤหัสบดีที่ 21มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.ปิยวุฒิ ศรีชัยกุล ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยนวัตกรรมและวิศวกรรม เป็นผู้แทนของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) รับมอบใบรับรองมาตรฐานสากลISO 29110 จาก คุณจิรวรรณ บุญเพิ่ม ประธานกรรมการบริหาร สำนักส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ ในงาน “พิธีมอบใบรับรองผู้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO29110 และมาตรฐานอื่นๆ ประจำปี 2558 และมอบรางวัลประกวด Thailand Digital SMEs Awards” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในงาน software Expo Asia 2016 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ISO29110 เป็นมาตรฐานด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล เช่นเดียวกับมาตรฐาน CMMI ซึ่งปัจจุบันได้มีการประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพของอุตสาหกรรม โดย CMMI เป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีกำลังบุคลากรค่อนข้างมาก ส่วน ISO29110 นั้นเป็นมาตรฐานที่เหมาะสมกับองค์กรขนาดเล็ก ซึ่งผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ของไทย

Software Expo Asia 2016 : Digital Integration

เนคเทคและพันธมิตรร่วมจัดงาน Software Expo Asia 2016 นำผลงาน ระบบสาธารณสุขข้อมูลส่วนบุคคลยุคใหม่ หรือ Personal Health Record: PHR และ NETPIE (Network Platform for Internet of Everything) แพลตฟอร์ม IoT เพื่อนักพัฒนาและอุตสาหกรรมไทย ร่วมแสดงผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ได้แล้ว 21 มกราคม 2559 ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานและกล่าวเปิดงาน Software Expo Asia: Digital Integration ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 มกราคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เวลา 10.00 – 19.00 น. ในโอกาสดังกล่าว ดร.ศรัณย์

ไมโครชิปเล็กๆ กับ NETPIE กลายเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิ T-WiIS

กิจกรรมวันเด็กเมื่อวันเสาร์ที่ 9 มกราคมที่ผ่านมา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ( สวทช.) ได้ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมวันเด็ก ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล โดยนอกจากจะมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เคโนโลยีและนวัตกรรมแล้ว ยังได้นำผลงานเครื่องวัดอุณหภูมิ T-WiIS ที่พัฒนาโดยใช้แพลตฟอร์ม NETPIE มาร่วมจัดแสดง มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กๆ และผู้เข้าชมงานได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมถึงความสามารถในการทำงานและประโยชน์จากการนำนวัตกรรม NETPIE ไปใช้จริง เครื่องวัดอุณหภูมิ T-WiIS T-WiIS เป็นเครื่องวัดอุณภูมิต้นแบบที่นำนวัตกรรมแพลตฟอร์ม NETPIE มาพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องวัดอุณหภูมิขนาดกระทัดรัด โดยอุปกรณ์แต่ละตัวนั้นถูกติดตั้งไว้ในสถานที่ที่ห่างไกลกัน แล้วติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต ทำให้ทราบอุณหภูมิของหลายๆ ที่ได้ในเวลาเดียวกันไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่ตรงไหนของมุมโลก น้องๆ ทดลองใช้เครื่องวัดอุณภูมิ T-WiIS ภายในงาน เจ้าหน้าที่ได้เชิญชวนน้องๆ และผู้ปกครองสัมผัสไมโครชิปและทดลองใช้เครื่องวัดอุณหภูมิต้นแบบ T-WiIS พร้อมทั้งอธิบายหลักการทำงานของเครื่องวัดอุณหภูมิที่ติดตั้งไว้ในสถานที่ที่ห่างไกลกันทั้ง 4 แห่ง ได้แก่ ตึกสันติไมตรีหลังนอก (กรุงเทพฯ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ