ข่าวประชาสัมพันธ์

แรงบันดาลใจจากแสง : หลากทัศนะจากปีสากลแห่งแสง 2015

เนื่องด้วยสหประชาชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญของแสงในชีวิตหลากหลายด้าน จึงได้ประกาศให้ ปี ค.ศ. 2015 หรือ ปี พ.ศ. 2558 ที่ผ่านมา เป็นปีสากลแห่งแสง (The International Year of Light 2015 หรือ IYL 2015) เพื่อให้ทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแสง (Photonics Technology) ที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน และแก้ปัญหาทั้งด้าน พลังงาน การศึกษา การสื่อสาร สุขภาพ รวมถึงขับเคลื่อนเศรษฐกิจและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติในอนาคต หนังสือ Inspired by Light: Reflections from the International Year of Light 2015 เป็นการรวบรวม 56 บทความของนักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม นักศึกษา ตัวแทนกลุ่มNGO เจ้าของรางวัลโนเบล และนักเขียนท่านอื่นๆ

เนคเทค/สวทช. จับมือ ธ.กรุงเทพ “ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับ ตรวจก่อนจับ รักษาทรัพย์ รักษาชีวิต”

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย เนคเทค/สวทช. จับมือ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) “คืนความสุข ให้ประชาชน” ด้วยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม “เครื่องวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ SAM-05” มาสนับสนุนการทำงานในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการกวดขันวินัยจราจร “เมาไม่ขับ” จำนวน 30 เครื่อง โดยธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณและจัดซื้อเครื่อง SAM-05 จากผู้ผลิตที่ได้รับอนุญาตในการผลิตจากเนคเทค เพื่อส่งมอบเครื่อง SAM-05 ให้แก่สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำหรับใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานยนต์ตามจุดตรวจต่างๆ ที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงให้การสนับสนุนนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า “ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการรณรงค์เพื่อลดอุบัติภัยบนท้องถนนโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ ซึ่งมักเกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก และหนึ่งในสาเหตุสำคัญเกิดจากการเมาสุราขณะขับขี่ยานพาหนะ ซึ่งจากสถิติของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อปีใหม่ปีที่แล้ว ในช่วง 7

4 ปี กับ 5 รางวัล การันตีความสำเร็จของเนคเทคใน Thailand Energy Awards 2015

4 ปี กับ 5 รางวัล การันตีความสำเร็จด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานของเนคเทค ใน Thailand Energy Awards 2015 เมื่อวันอังคารที่ 24 พ.ย. 58 ดร.ศรัณย์ สัมฤทธิ์เดชขจร ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) พร้อมด้วยคุณโสภาวรรณ แสงไชย ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส สำนักผู้อำนวยการ คุณธีระศักดิ์ ประคำเวช หัวหน้างานบริหารอาคารและสถานที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป และคณะทำงานด้านการจัดการพลังงาน ศอ. ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัล “สุดยอดรางวัลด้านพลังงานไทยสู่ระดับสากล หรือ Thailand Energy Awards 2015” โดยมีพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารและผู้แทนจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมแขกผู้มีเกียรติกว่า 200 คน เข้าร่วมงาน ในปี 2558

เนคเทค ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนและส่งเสริมนวัตกรรมในโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอายเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทย

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่: ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้สนับสนุน ร่วมพัฒนานวัตกรรม เปิดมุมมองเด็กไทย ผ่านโครงการบัวหลวงเพื่อมิวอาย ดร.ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการ สวทช. กล่าวถึงการสนับสนุนของ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ว่า โครงการบัวหลวงเพื่อมิวอายเกิดขึ้นจากแนวคิดของโครงการ “เพื่อนคู่คิดธุรกิจนวัตกรรม” ซึ่งมุ่งส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้เป็นฐานในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทย ที่ผ่านมา ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ได้ให้การสนับสนุน สวทช. ผ่านโครงการ “เพื่อนคู่คิดธุรกิจนวัตกรรม” ในด้านต่างๆ ได้แก่ โครงการติดอาวุธเทคโนโลยีผู้ประกอบการค้าปลีกไทยยุคเศรษฐกิจดิจิทัล การจัดงาน Springboard Smart SMEs Summit