SMC ต้อนรับผู้บริหาร และคณะจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

ผู้บริหาร และคณะจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เข้าเยี่ยมชมเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) และศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

SMC x NEPCON Thailand 2022

SMC เข้าร่วมบรรยาย ในงาน NEPCON FORUM X NECTEC “Digital Transformation in Manufacturing: Strategy, Roadmap, and Practices” “การเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลในภาคการผลิต:กลยุทธ์, แผนที่นำทาง และแนวปฏิบัติ”

เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนตัดสินใจ!! หากอยากเปลี่ยนรถยนต์คู่ใจ ให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า

วันที่ 27 พ.ค. 2565 SMC จัดกิจกรรม SMC Spotlight ส่องไฟให้ภาคอุตสาหกรรม EP:3 ตอน เรื่องที่ต้องรู้ ก่อนตัดสินใจ!! หากอยากเปลี่ยนรถยนต์คู่ใจ ให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า โดย ดร.ดวิษ กิระชัยวนิช นักวิจัยเนคเทค สวทช. ทีมวิจัยผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ได้มานำเสนอการดัดแปลงรถยนต์ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า รวมถึงกระแสตลาด โอกาส และการเติบโตของธุรกิจรถยนต์ไฟฟ้าดัดแปลง (EV Conversion)ในปัจจุบันน้ำมันมีราคาที่สูงขึ้น ผู้ใช้รถยนต์จึงมองหาทางเลือกใหม่สำหรับการเดินทาง การดัดแปลงรถยนต์ให้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ซึ่งก็มีหลายปัจจัยให้ผู้ใช้รถยนต์ตัดสินใจมาใช้แนวทางนี้หรือไม่ เช่น งบประมาณ ความปลอดภัย สิ่งอำนวยความสะดวก รวมไปถึงความคุ้มค่าในระยะยาว.ดร.ดวิษ ได้ให้มุมมองการตัดสินใจในการดัดแปลงรถยนต์คันเดิมหรือเลือกซื้อรถยนต์คันใหม่ เปรียบเหมือนเลือกซื้อรถยนต์มือหนึ่ง หรือรถยนต์มือสอง สำหรับผู้ที่มีความพร้อมในด้านงบประมาณ และมองถึงการใช้งานในระยะยาวก็แนะนำให้เลือกซื้อรถคันใหม่ แต่สำหรับผู้ที่ชอบกลิ่นอายของความคลาสสิค ชอบการแต่งรถ ยังอยากใช้รถคู่ใจคันเดิม และมีงบประมาณไม่มากนัก ก็แนะนำทางเลือกของการดัดแปลง ทั้งนี้ ทีมวิจัยได้พัฒนาการดัดแปลงรถยนต์แบบ e-Engine ที่สามารถดัดแปลงรถยนต์ได้โดยใช้เกียร์ และ ECU เดิม เหมาะสำหรับรถยนต์เกียร์ Auto และ … Read more

SMC Spotlight ส่องไฟให้ภาคอุตสาหกรรม ตอน อุตสาหกรรมไทย จะปรับตัวให้รอดอย่างไร ในวิกฤตสงคราม

ในวิกฤตสงครามรัสเซีย ยูเครน ที่เกิดขึ้น มีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยเป็นอย่างมาก แล้วในฐานะผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมไทยจะต้องเตรียมรับมืออย่างไร?

Digital Twin แบบจำลองเสมือนจริงจากระบบทางกายภาพ

เทคโนโลยี Digital Twin คือผลลัพธ์ของการพัฒนาควบรวมของเทคโนโลยี ที่จะมีบทบาทเข้ามาเป็นตัวสำคัญแก่อุตสาหกรรมหลายๆประเภท

Karakuri Kaizen ทางเลือกเพื่อการปรับปรุงสายการผลิต

การนำหลักการ Karakuri Kaizen มาประยุกต์ใช้ร่วมกับระบบอัตโนมัติ สามารถตอบสนองต่อนโยบายการผลิตที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการผลิตโดยใช้หลักการของกลไกต่างๆ และแรงในการขับเคลื่อน

ภาพรวมของ Industrial Automation Traning System

ภาพรวมของ Industrial Automation Traning System จำลองการทำงานการประกอบชิ้นงานแบบอัตโนมัติเพื่อเรียนรู้ระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ ของ Industry 4.0 ในแต่ละสถานี