ผลการค้นหา

Tag: ต่อกล้าอาชีวะ

เนคเทค x พันธมิตร ชูผลงานเยาวชนสร้างนวัตกรรม Project Based Learning ในโครงการ“ต่อกล้าอาชีวะ” ปี64

เนคเทค สวทช. พร้อมสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการ มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ“ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)

ต่อก้าว ต่อยอดให้ “ต่อกล้าอาชีวะ” ติดอาวุธเชิงธุรกิจ การสื่อสารและการออกแบบผลิตภัณฑ์

เนคเทค สวทช. ร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัด Workshop “การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และความรู้เชิงธุรกิจ” ใต้โครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa)

เนคเทค สวทช. X มูลนิธิสยามกัมมาจล จัดกิจกรรม “การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมศักยภาพในการพัฒนาผลงาน” โครงการต่อกล้าอาชีวะ ปี 64

เนคเทค สวทช. ดำเนินโครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

“ต่อกล้าอาชีวะ” ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานที่ได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

ผลงานทางเทคโนโลยีการเกษตรโครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” ประจำปี 2564 (Agritronics @ R-Cheewa) ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกได้รับทุนสนับสนุนพัฒนาผลงาน

เปิดแล้ว!! โครงการ “ต่อกล้าอาชีวะ” เวทีของ #คนพันธ์ุR กับนวัตกรรมทางการเกษตร

“ต่อกล้าอาชีวะ” เปิดรับสมัครโครงงาน/ผลงาน ด้านเทคโนโลยีการเกษตรที่จะมาช่วยค้นหาวิธีการ แนวทางการจัดทำเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับแก้ปัญหาให้เกษตรกร

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 20 | ค.ศ.1964 สำหรับงานพื้นฐานทางด้านควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำไปสู่หลักการทางด้าน Maser และ Laser

แสงกับรางวัลโนเบล ตอนที่ 20 | ค.ศ.1964 สำหรับงานพื้นฐานทางด้านควอนตัมอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งนำไปสู่หลักการทางด้าน Maser และ Laser