ผลการค้นหา

Tag: รางวัลพระราชทาน

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เจ้าของ “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” คนแรกของประเทศ รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องราวการใช้ชีวิต แนวคิด และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563 เกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรกของประเทศไทย

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เข้ารับพระราชทานรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ ประจำปี 2563 เกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งแรกของประเทศไทย

[Hall of Fame] ทีม KidBright คว้ารางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2563”

ผู้พัฒนาผลงาน “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” นำโดย ดร.อภิชาติ อินทรพาณิชย์ ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด และคุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร เป็นผู้แทนทีมวิจัย เข้าร่วมในพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี 2563

แม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ได้รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่น

โครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ซึ่งเป็นโครงการ ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ(เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) กระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับพระราชทานรางวัลโครงการดีเด่นของชาติ สาขาพัฒนาเศรษฐกิจ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมี ดร.กว้าน สีตะธนี ที่ปรึกษา เนคเทค ดร.กัลยา อุดมวิทิต รองผู้อำนวยการเนคเทค ดร.กิตติ วงศ์ถาวรา วัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยวิจัยเทคโนโลยีไร้สายข้อมูลความมั่นคงและนวัต กรรมอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม นายบัณฑิต นิล อุดมศักดิ์ ผู้ประสานงานโครงการแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเลย์ ประจำ จ. แม่ฮ่องสอน ดร.ศุภกร สิทธิไชย คุณธัญศญา เครือวงษา ร่วมเฝ้ารับ เสด็จฯ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะปลัด สำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า สำนักนายกรัฐมนตรี โดยคณะกรรมการ เอกลักษณ์ของชาติ ได้ดำเนินโครงการคัดเลือกบุคคล หน่วยงาน และ โครงการดีเด่นของชาติเพื่อส่งเสริมและให้กำลังใจแก่บุคคล หน่วยงาน และ โครงการที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ โดยเผย แพร่ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตลอดจนหน่วย