MENU
Banner

ติดต่อเรา

อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900
โทรสาร 02-564-6901-3

อาคารศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)

ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (TMEC)
51/4 หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลวังตะเคียน
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-857-100-9
โทรสาร 038-857-175

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

about-contact
Cinque Terre
แผนที่ NECTEC
about

วันที่เผยแพร่ 27 กันยายน 2559 14:34