รางวัลเกียรติยศ

Agri-Map ผลงานวิจัยเนคเทค สวทช. คว้ารางวัล ‘Creative Social Impact Awards’ เวทีรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์

โครงการ Agri-Map ผลงานโดย ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) ได้รับรางวัล ‘Creative Social Impact Awards’ ประเภท ‘Creative Community Engagement Award’ จากเวทีรางวัลความเป็นเลิศทางความคิดสร้างสรรค์ (Creative Excellence Awards) จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

เนคเทค สวทช. และ A-MED คว้า 2 รางวัลอันทรงเกียรติ ในพิธีมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณเป็น ‘ค่าของแผ่นดิน’ ประจำปี 2565

เนคเทค สวทช. และ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและเครื่องมือแพทย์ (A-MED) ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ ‘ค่าของแผ่นดิน’ ประจำปี 2565

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ คว้ารางวัลนวัตกรรมเพื่อสาธารณะ เวที Asia Smart App Awards ฮ่องกง

คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ผู้ช่วยวิจัยอาวุโส ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) เนคเทค สวทช. ตัวแทนทีมวิจัยเข้ารับรางวัล Bronze Award ด้าน Public Sector and Social Innovation เวที Asia Smart App Awards

“ไลน์บอทโรคข้าว” ผลงานวิจัยร่วมโดย สวทช. และ ม. เกษตรศาสตร์ คว้ารางวัลเหรียญทองแดง ในเวที The 48th International Exhibition of Inventions Geneva

“ไลน์บอทโรคข้าว” สร้างชื่อเสียง คว้ารางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้แก่ผลงานของนักประดิษฐ์ไทย ด้วยรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Medal) ในเวทีประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น และนวัตกรรมในงาน The 48th International Exhibition of Inventions Geneva ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

นักวิจัยเนคเทค สวทช. TOP3 Finalists รางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นในประเทศไทย ประจำปี 2566 (Study UK Alumni Awards 2023)

ดร.ชาลี วรกุลพิพัฒน์ หัวหน้าทีมวิจัยความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (SEC) กลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) เนคเทค สวทช. ศิษย์เก่า The University of Salford ที่ได้รับได้คัดเลือกเป็น TOP3 Finalistsรางวัลศิษย์เก่าสหราชอาณาจักรดีเด่นในประเทศไทย