แนวทางการดำเนินโครงการ

Submitted by sittichai on Tue, 07/26/2022 - 14:02

 

          อบรมครูและนักเรียนอาชีวะ พัฒนาทักษะให้สามารถติดตั้งใช้งานดูแลรักษา ระบบด้าน Industrial Internet of Things จัดทำสื่อการเรียนการสอน Industrial Internet of Things แจกให้กับสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ EEC จัดให้นักเรียนให้ฝึกดูแลระบบ Industrial Internet of Things ในสถานประกอบการโรงงานในเขตพื้นที่ EEC