กลุ่มเป้าหมายโครงการ

เขียนโดย: phinyada เมื่อ: อ. 26 ก.ค. 2565 - 14.13 น.

   

      • ครูและนักเรียน (ระดับปวส.) ในสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ในสาขาต่อไปนี้ ช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ เทคนิค         
       คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ
     • โรงงานอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ System Integrator ในเขตพื้นที่ EEC
     • ผู้ประกอบการผู้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับความต้องการของโรงงาน (System Integrator)