ผลผลิต/เป้าหมายโครงการ

เขียนโดย: naulprang เมื่อ: อ. 26 ก.ค. 2565 - 14.12 น.
  1. จำนวนบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษา (ครูและนักเรียน) ในเขตพื้นที่ EEC ที่ผ่านการฝึกฝนทักษะด้าน Internet of Things และ Industrial Internet of Things แบบเข้มข้น จำนวน 100 คน
  2.  จำนวนสถาบันอาชีวศึกษาในเขตพื้นที่ EEC ที่เข้าร่วมโครงการ 16 สถาบัน
  3. จำนวนโรงงานหรือผู้ประกอบการ System Integrator ในเขตพื้นที่ EEC ที่รับนักเรียนเข้าฝึกงาน 10 แห่ง