บทความพิเศษ

เตรียมลงสนามใช้จริง 40 เครื่อง! “มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์” เครื่องวัดอุณหภูมิอัจฉริยะ

“มิวเทอร์ม เฟสเซนซ์” เครื่องวัดอุณหภูมิตรวจจับความร้อนสแกนใบหน้าได้ครั้งหละหลายคนพร้อทกันอย่างแม่นยำ รู้ผลภายใน 0.1 วินาที

“เทคโนโลยี & Data” กับการติดตามกลุ่มเสี่ยง COVID-19 แบบเรียลไทม์

สิงค์โปร เกาหลี รวมถึงประเทศไทยได้ผ่อนปรนข้อจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของกฏหมาย สร้างเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพต่อการระบุและติดตามกลุ่มเสี่ยง COVID-19

รักษ์น้ำ | เทคโนโลยีทางรอด!! ร้อนนี้ 40 องศา ภัยแล้งก็มา น้ำประปาก็เค็ม

รักษ์น้ำ | ระบบพยากรณ์และจำลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม เทคโนโลยีทางรอด สู้น้้ำประปาเค็ม ตากวิกฤตภัยแล้ง