MENU
Banner

ข่าวประชาสัมพันธ์

thumbnail

ตะลุยวันเด็กบ้านวิทย์ฯ ไปกับ AR เทคโนโลยี

เนคเทคส่ง AR เทคโนโลยี เพิ่มสีสันและส่งเสริมการเรียนรู้ ที่งานตะลุยวันเด็ก ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร
thumbnail

เนคเทค/สวทช. ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เยี่ยมชมผลงาน สวทช. ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
thumbnail

เนคเทค/สวทช. จับมือ Thai PBS วิจัยและพัฒนาระบบบริการเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึงคนพิการ

โครงการการวิจัยและพัฒนาการจัดทำระบบบริการเพื่อการสื่อสารที่เข้าถึง หรือรับรู้และใช้ประโยชน์ได้ สำหรับคนพิการในรายการของกิจการโทรทัศน์
thumbnail

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโทรศัพท์มือถือ

ก่อนที่มือถือแต่ละรุ่นจะได้รับอนุญาตให้จำหน่ายในประเทศไทย ต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานอย่างไร