สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ แนวทางการบำบัดน้ำเสียในสถานศึกษา หรือ School Waste Water Reduction ซึ่งเป็นเว็บไซต์ในโครงการเยาวชนสร้างสรรค์เนื้อหาสำหรับห้องสมุดดิจิทัล ซึ่งข้อมูลและเนื้อหาในเว็บไซต์นี้จัดทำโดย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา      | menu : หน้าแรก | นํ้าเสีย? | เชื้อโรค | ขยะอันตราย | ปัญหา | ผลกระทบ | แนวทางป้องกันและบําบัด |


 
    SITE
  คณะผู้จัดทำ
  อาจารย์ที่ปรึกษา
  ติดต่อคณะผู้จัดทำ
  รวมรูปภาพ
  บรรณานุกรม

#  

    MEDIAs
 บทสัมภาษณ์ ดร.สมชาย ดารารัตน์ นักวิชาการ ด้านการควบคุม ระบบจัดการน้ำเสีย เกี่ยวกับเรื่อง น้ำเสีย
.zip get it! 2.04mb
[ อื่นๆ ... ]
วิธีดาวน์โหลด คลิกขวาที่คำว่า get it! แล้วเลือกคำว่า Save Target As... เพื่อเลือกที่เก็บไฟล์
    LINKs
  รร.สาธิตเกษตรฯ
  โครงการห้องสมุดดิจิทัล
  องค์การจัดการนํ้าเสีย

  [ อื่นๆ ... ]

  
  [ แลกลิงค์ ]
© copyright 2003-2004 | แนวทางการบำบัดน้ำเสียในสถานศึกษา
จัดทำโดย : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา


Disclaimer