แรงจูงใจในการศึกษาค้นคว้า

        เนื่องจากในปัจจุบันมีสิ่งของเหลือใช้ถูกในไปทิ้งเป็นขยะมากมาย จึงมีความสนใจนำขยะเหล่านั้นมาแปรรูปใหม่ ซึ่งบางอย่างนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งอื่นได้ใหม่

แหล่งที่มาของเศษวัสดุที่นำมาประดิษฐ์ของชิ้นงาน

     กะลาที่ได้จากต้นมะพร้าว

     ไข่ไก่

หน้าหลัก
    เรื่องของขยะ
       นิยามขยะมูลฝอย
       ชนิดขยะ
       องค์ประกอบของขยะมูลฝอย
       ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
       วิธีกำจัดขยะ
        การ Recycle
       กลยุทธ์ 5 R
   ของใช้
        แก้วแชมเปญ
        กล่องใส่กระดาษทิชชู่
    ของตกแต่ง
        โมบาย
      หินสี
    ของเล่น
         เรือแรงลม 4 เครื่องยนต
        ตุ๊กตาล้มลุก
      คณะผู้จัดทำ
        นักเรียน
        อาจารย์ที่ปรึกษา
 

 Disclaimer