อยุธยากล๊าส อินดัสทรี เครือ BGC เดินหน้าต่อยอด IDA Platform เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมพลังงาน

อยุธยากล๊าส อินดัสทรี เครือ BGC เดินหน้าต่อยอด IDA Platform เพื่อวิเคราะห์ภาพรวมพลังงาน

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน Sustainable Manufacturing Center (SMC) ได้มาร่วมบรรยายและนำผลงานมาจัดแสดงในงาน MATRA Thailand 2022

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน Sustainable Manufacturing Center (SMC) ได้มาร่วมบรรยายและนำผลงานมาจัดแสดงในงาน MATRA Thailand 2022 ตั้งแต่วันที่ 28-30 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ นงนุช พัทยา (NICE) จังหวัดชลบุรี

SMC จัดอบรม “Industrial Automation Training Systems” อัปสกิลผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5

SMC จัดอบรม “Industrial Automation Training Systems” อัปสกิลผู้ประกอบการอุตสาหกรรม รุ่นที่ 5

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร Industrial IoT โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial IoT แบบเข้มข้นสําหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.

ทีมวิจัยระบบไซเบอร์-กายภาพ (CPS) ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน เนคเทค สวทช จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนและแนวทางการพัฒนาหลักสูตร Industrial IoT โครงการพัฒนาทักษะด้าน Industrial IoT แบบเข้มข้นสําหรับบุคลากรระดับอาชีวศึกษาในระดับ ปวช. และ ปวส.

SMC ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร Master of Engineering in Cyber Physical System จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร Master of Engineering in Cyber Physical System จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผู้บริหารเนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center)

ผู้บริหารเนคเทค สวทช. ต้อนรับคณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC Learning Center)

ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC)

📌ศูนย์นวัตกรรมการผลิตยั่งยืน (SMC) เข้าร่วมประชุมและเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC) ในวันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 9:00-13:00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 20B อาคารเบญจจินดา

หลักสูตร Industrial Automation Training Systems หัวข้อ Integration of PLC with Industrial IOT

📣พลาดไม่ได้แล้ว‼️
อบรม Industrial Automation Training System ราคาพิเศษ ลด 50% จาก 17,000 บาท เหลือเพียง 8,500 บาทเท่านั้น

SMC บรรยายในหัวข้อ CV Dev. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เอกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นักวิจัย SMC นำโดย ดร.พิเชษฐ์ บุญหนุน และทีมวิจัยสมองกลอัจฉริยะและความจริงเสมือน (SMR) มาบรรยายในหัวข้อ CV Dev. ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 เอกวิศวะปัญญาประดิษฐ์ (AI Engineering) ณ โรงเรียนสาธิต มศว ประสานมิตร ฝ่ายมัธยม เพื่อนำไปต่อยอดการเรียนรู้ในสาย AI และการเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

SMC ต้อนรับและร่วมประชุมหารือความร่วมมือแบบ Hybrid ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) และ Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers’ Association: JEMIMA

SMC ต้อนรับและร่วมประชุมหารือความร่วมมือแบบ Hybrid ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยแห่งมหานครโตเกียว (Tokyo SME Support Center) และ Japan Electric Measuring Instruments Manufacturers’ Association: JEMIMA