ผลการค้นหา

Tag: เยี่ยมชม

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม โอกาสเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงาน เนคเทค สวทช.

นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ศึกษาเรียนรู้และเข้าใจถึงแนวทางการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมด้านเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

อาจารย์และนักศึกษา มข. วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาดูงาน Agrimap & Museum Pool ที่ เนคเทค สวทช.

คณะจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ศึกษาดูงานนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ร่วมกับความรู้จากห้องเรียน ต่อยอดในการประกอบอาชีพในอนาคต

คณะที่ปรึกษาฯ SMC เยี่ยมชมศูนย์ SMC และสำนักงานใหญ่ EECi ณ วังจันทร์วัลเลย์ จ.ระยอง

คณะที่ปรึกษาฯ เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ EECi และ SMC Testbed ศูนย์การเรียนรู้ และสนามทดสอบให้แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

คณะนักวิจัย SARI และ CAS เยี่ยมชมเนคเทค พร้อมหารือแนวทางความร่วมมือในอนาคต

คณะนักวิจัยจาก SARI และ CAS พร้อมด้วย Shanghai Heshu Information Technology Group เข้าเยี่ยมชมเนคเทค หารือแนวทางความร่วมมือเทคโนโลยีที่สนับสนุนการดำเนินงาน

รับโจทย์วิจัยประเด็นนวัตกรรมสุขภาพ ผสานความร่วมมือ กรมการแพทย์ x สวทช.

รองอธิบดีกรมการแพทย์ พร้อมคณะฯ เยี่ยมชมงานวิจัย สวทช. หารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและหาแนวทางสนับสนุนการนำงานวิจัยเพื่อใช้ประโยชน์

เนคเทค สวทช. ต้อนรับเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชม ThaiSC

เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ เยี่ยมชมศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (ThaiSC)