ผลการค้นหา

Tag: IDA Platform

เส้นทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม IDA เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในโรงงาน

เส้นทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีแพลตฟอร์ม IDA เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในโรงงาน : ตัวอย่างทางเลือกและทางรอดของผู้ใช้งานจริง

เดอะเพ็ท ใช้ IDA Platform ยกระดับกระบวนการผลิตสู่การควบคุมคุณภาพที่ยั่งยืน

เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ IDA Platform ณ บริษัท เดอะเพ็ท จำกัด ผู้ผลิตผลิตขวด PET สำหรับบรรจุน้ำอัดลม น้ำดื่ม น้ำมันพืช และ ผลิต PP Board

ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช เดินหน้าต่อยอด IDA Platform ยกระดับกระบวนการผลิตสู่ Industry 4.0

คณะเนคเทค สวทช. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ IDA Platform บ.ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตน้ำมันพืชกุ๊ก

เนคเทค สวทช. รับฟังผลการใช้งาน IDA Platform พร้อมหารือโอกาสนำเทคโนโลยียกระดับการผลิต บริษัท ผลิตภัณฑ์ สมุนไพรไทย จำกัด

คณะผู้บริหาร นักวิจัย และบุคลากร เนคเทค สวทช. เดินทางไปเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการ IDA Platform ณ บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนมุมมองจากการความร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนาต่อไป

เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยน Digital Transformation ของภาคอุตสาหกรรมไทย ในงาน IIFES 2022

ดร.พนิตา พงษ์ไพบูลย์ รองผู้อำนวยการเนคเทค สวทช. เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “DX International Forum” ในงาน IIFES 2022 ซึ่งเป็นการประชุมที่ได้เชิญบุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐจากแต่ละประเทศ ที่ดำเนินงานในการส่งเสริม Digital Transformation (DX) หรือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดิจิทัล เป็นกลไกใช้วางรากฐาน เป้าหมาย การดำเนินธุรกิจ ตลอดจนขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาในภาคอุตสาหกรรม โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศญี่ปุ่น จีน อังกฤษ และไทย เข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เนคเทค สวทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และ System Integrators โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform)

เนคเทค สวทช. จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และ System Integrators โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม (IDA Platform)

เนคเทค สวทช. จัดการประชุม “โรงงานนำร่อง” โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม

เนคเทค สวทช. จัดการประชุม “โรงงานนำร่อง” โครงการแพลตฟอร์มไอโอทีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลอุตสาหกรรม