ผลการค้นหา

Tag: NECTEC Hall of Fame

เนคเทค-สวทช. คว้า 2 รางวัล TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA

เนคเทค-สวทช. คว้า 2 รางวัล TICTA 2019 ร่วมเป็นหนึ่งในตัวแทนประเทศไทย ไปแข่งขันในเวทีระดับเอเชียแปซิฟิก APICTA

[Hall of Fame] KidBright คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในงาน ITE 2019

เนคเทคนำผลงาน “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 สาขาผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประเภทหน่วยงานภาครัฐ ในเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ (ITE 2019)

ดร.มติ ห่อประทุม กับรางวัล 2016 ICO/ICTP Gallieno Denardo Award.

The International Commission for Optics (ICO) ร่วมกับ สถาบัน ICPT มอบรางวัล ICO/ICTP Gallieno Denardo Award ประจำปี 2559 ในงาน Winter College on Optics ณ สถาบัน ICTP ประเทศอิตาลี แก่นักวิจัยจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ Dr. Jehan Akbar จาก Hazara University ประเทศปากีสถาน และ ดร.มติ ห่อประทุม นักวิจัยห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง(OTL) ของศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ในฐานะผู้อุทิศตนสร้างสรรค์ผลงานวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสงในประเทศไทย รางวัล The 2016 ICO/ICTP Gallieno Denardo เป็นที่ยอมรับในฐานะรางวัลสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีอายุต่ำกว่า 40 ปี ที่ได้สร้างผลงานเพื่อพัฒนาประเทศ สร้างคุณูปการให้กับวงการ Optics