ผลการค้นหา

Tag: NECTEC Hall of Fame

[Hall of Fame] นักวิจัยเนคเทคคว้า Best Paper Award ประชุมวิชาการ 9th International Electrical Engineering Congress (iEECON 2021)

ดร.กมล เขมะรังษี ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการสื่อสารและเครือข่าย (CNWRG) ร่วมกับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ Tokyo Institute of Technology (TAIST Tokyo Tech) ได้รับรางวัล Best Paper Award

นักวิจัยเนคเทคคว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก

ดร.ชัยณรงค์ อมรบัญชรเวช ทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) คว้ารางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพลธ์ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2564

[Hall of Fame] ทีม KidBright คว้ารางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2563”

ผู้พัฒนาผลงาน “KidBright: บอร์ดสมองกลฝังตัวอัจฉริยะ” นำโดย ดร.อภิชาติ อินทรพาณิชย์ ดร.เสาวลักษณ์ แก้วกำเนิด และคุณพีรนันท์ กาญจนาศรีสุนทร เป็นผู้แทนทีมวิจัย เข้าร่วมในพิธีรับโล่พระราชทานรางวัล “กลุ่มนักเทคโนโลยีดีเด่น” ประจำปี 2563