Coming Seminar/Conference
วันที่ 8 ตุลาคม 2547 สัมมนา "การเพิ่มมูลค่าทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และข้อกัหนดในการส่งออก"ณ ห้อง Auditorium อาคารสวทช. อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง
วันที่ 21 กัยายน 2547 บรรยายเชิงวิชาการ NECTEC Technplogy Update#4 ในหัวข้อเรื่อง"ฺแนวโน้ม Technology WiFi and IP Telephony" ( ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)ณ ห้อง บุษกร 106 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง
วันที่ 18 สิงหาคม 2547 บรรยายเชิงวิชาการ NECTEC Technplogy Update#3 ในหัวข้อเรื่อง"ฺBioMEMS: Future Of MEMS in Nanobiotechnology" ( ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)ณ ห้อง ปทุมมา 306 อาคารเนคเทค อุทยานวิทยาศาสตร์ คลองหลวง
24-25 June 2004 IASP Asia-Pacific Conference on Science and Technology Parks,2004
วันที่ 23 มิถุนายน 2547 บรรยายเชิงวิชาการ NECTEC Technplogy Update #2ในหัวข้อเรื่อง"เมื่อ(พาน)ทองแท้ไม่สะท้อนแสง:SurfacePlasmon" และเยียมชมห้องปฏบัติการวิจัยเชิงแสง ( ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
วันที่ 16 มิถุนายน 2547 บรรยายเชิงวิชาการ NECTEC Technplogy Update #1ในหัวข้อเรื่อง"Modern Optical and electroopticdevices กับการใช้งานแบบแหวกแนว" และเยียมชมห้องปฏบัติการวิจัยเชิงแสง ( ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2546 Machinery Mart 2003 มหกรรมตลาดนัดเครื่องจักรกล
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2546 งานแสดงเทคโนโลยีเครื่องมือกลและโลหะการ
วันที่ 10-13 กันยายน 2546 Retail thailand 2003 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
วันที่ 17-20 มิถุนายน 2546 World Tech 2003 งานแสดงเทคโนโลยีและระบบควบคุมเพื่อการผลิต ไบเทค บางนา
วันที่ 6-9 มิถุนายน 2546 งานแสดงพลาสติกและแม่พิมพ์อันดับหนึ่ง InterPlas/InterMold 2003
วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2546 ISCAS 2003 อุตสาหกรรมไทยจะได้อะไรจากการประชุมทางวิชาการ
Past Seminar/Conference
วันพุธ 29 มกราคม 2546 การประชุมงานเวทีอุตสาหกรรมกลุ่มระบบตรวจตราความปลอดภัย AMS-1
วันพุธ18 ธันวาคม 2545 การประชุมงานเวทีอุตสาหกรรมกลุ่มระบบ/อุปกรณสิ่งแวดล้อม
วันพุธ16 ตุลาคม 2545 การประชุมงานเวทีอุตสาหกรรมกลุ่มเครื่องจักรกลอัตโนมัติ
19 -21 มิถุนายน 2545 Work Shop On Electronic Commerce Policy and Reginal"Digital econimy for Communities and SMEs Development
14 มิถุนายน 2545 ประชุม Forum โครงการระบบตรวจการเข้าออกด้วยกล้องเชื่อมต่อ USB (USB-based Access Monitoring System)
14 กันยายน 2544 สัมมนา "ถนนสาย TQM เริ่มต้นอย่างไรดี" จัดโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
10-21 Sept, 2001 The 6th ASEAN Science and Technology Week, Brunei Darusslam
26 กันยายน 2544 การประชุมระดมสมอง เรื่อง การกำหนดโจทย์วิจัยร่วมกับภาคเอกชน ครั้งที่ 1 เวลา 12.00-17.30 น. ณ. ห้อง บอลลูม โรงแรม Amari Watergate
12-14 ตุลาคม 2544 Ceramics Suppliers meet Ceramics Manufacturers 2001
19-20 ตุลาคม 2544 วันเทคโนโลยีของไทย จัดโดย สวทช.
31 ตุลาคม 2544 โครงการการสัมมนา "ประตูสู่ข้อมูลข่าวสารและบริการของภาครัฐแบบออนไลน์"
8-11 พฤศจิกายน 2544 สัมมนาสู่มาตราฐานใหม่แห่งการผลิต ณ ศูนย์ไบเทค บางนา
5-8 พฤศจิกายน 2544 KOREA MACHINERY FAIR 2001 ( KOMAF 2001) & MACHINERY & PARTS TRADE MART 2001
15-17 พฤศจิกายน 2544 THAITECH 2001 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต
22 -23 พฤศจิกายน 2544 งานสัมมนาวิชาการ NETDAY 2001
22 - 25 พฤศจิกายน 2544 อีเอ็กซ์โป 2001 วินเทอร์
5-9 ธันวาคม 2544 งานนิทรรศการ " ตลาดนัดงานวิจัย "
11 มกราคม 2545 Forum " Issue for the IMT-2000 Thailand"
18-27 มกราคม 2545 "SMEsDAY"มหกรรมความรู้สู่โอกาสสร้างความสำเร็จ ณ อาคารสถาบันพัฒนาSMEs ม. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1-3 กุมภาพันธ์ 2545 "Thailand ICT Contest 2002" เซ็นทรัล ลาดพร้าว
28 กุมภาพันธ์2545 บรรยายสรุปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จาก TR-Labs
27 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2545 Apricot Bangkok 2002" Creating the Next Internet Wave"
27 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2545 World Congress on Information Technology 2002
28 กุมภาพันธ์ 2545 บรรยายสรุปการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี จาก TR-Labs
29-31 มีนาคม 2545 ผู้ประกอบการพันธ์ทิพย์พลาซ่าจับมือกับเนคเทคจัดงาน "มหกรรม Linux TLE@Pantip"
30 เมษายน 2545 ศูนย์พัฒนาอิเล็กทรอนิกส์ จัดแถลงข่าว " สรุปสถานะภาพอีคอมเมิร์ซและแนวทางสู่ความสำเร็จ "
2 พฤษภาคม 2545 แถลงข่าวสรุปผลการประชุมเรื่องแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ
 
Home | About us | INET | ITE| PTEC | MTS | NTJ | Software Park
National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
Copyright ©2001 By Information System Service Section. All rights reserved.