Deep Training

เตรียมพบกับกิจกรรม Road Show ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 25 ก.พ. 2563 - 17.25 น.

น้องๆ นักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกงานที่ NECTEC
หรือ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เตรียมตัวมาพบกับกิจกรรม Road Show ครั้งที่ 1
ของโครงการ Deep Training
ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
ณ อาคารภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
แล้วพบกันนะคะ ^_^