นักศึกษาที่ได้เข้าฝึกปฏิบัติงาน

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: อ. 12 ต.ค. 2564 - 15.02 น.

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและตอบรับการเข้าฝึกปฏิบัติงาน
ณ หน่วยงานวิจัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(2563-2564)
ระยะฝึกปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2564 รวมระยะเวลา 6 เดือน

ลำดับ ชื่อ สาขา คณะ หน่วยวิจัย นักวิจัยผู้รับผิดชอบ
1 นายชาญชล พิมสิม เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทีมวิจัยคลังอนุพันธ์ความรู้ (KEA) นายนพดล คีรีเพ็ชร
2 นางสาวณัฎฐา ดิษฐาพร เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ทีมวิจัยเทคโนโลยีภาษาธรรมชาติ นายปรัชญา บุญขวัญ
และความหมาย (LST): NLP
3 นางสาวเบญชญา รักพงษ์ไทย เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี งานยกระดับความพร้อม นายชาญชัย จันฤาชัย
ทางเทคโนโลยี (LTSS)
4 นางสาวลภัทรสณา สุริยะเกียรติดำรง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี งานยกระดับความพร้อม นายชาญชัย จันฤาชัย
ทางเทคโนโลยี (LTSS)
5 นางสาวพัทธนันท์ ภู่ทอง เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี งานยกระดับความพร้อม นายชาญชัย จันฤาชัย
ทางเทคโนโลยี (LTSS)
6 นายไรวินทร์ ธนศิริจิรานนท์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี งานยกระดับความพร้อม นายชาญชัย จันฤาชัย
ทางเทคโนโลยี (LTSS)