กลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติทีมวิจัย

เขียนโดย: sittichai เมื่อ: จ. 17 ก.พ. 2563 - 16.04 น.

กลุ่มเป้าหมาย
นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 (หรือชั้นปีที่มีรายวิชาสหกิจศึกษา) ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคณะอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของทีมวิจัย/หน่วยวิจัย
1. มีความต้องการกำลังคน (นักศึกษาฝึกงานระยะยาว)
2. มีความพร้อมในการจัดทำหลักสูตรการสอนสำหรับคัดเลือกนักศึกษาฯ
3. มีความพร้อมในการเข้าร่วมจัดอบรมในสถานศึกษาเป้าหมาย
4. มีความพร้อมในการเป็นพี่เลี้ยงให้นักศึกษาฝึกงาน
5. มีงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยงนักศึกษาฝึกงาน