NECTEC FAARM Series

Facebook
Twitter
Faarm Series

 

ถ้าอุปกรณ์ต่างๆ ในไร่ทำงานได้อย่างอัตโนมัติ เกษตรกรไทยจะสบายมากขึ้นแค่ไหน?

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ได้ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรและอาหารอย่างต่อเนื่อง ด้วยการผลักดันการเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farm ที่เน้นการบริหารจัดการและการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และยกระดับมาตรฐานเกษตรกรรมด้วย “NECTEC FAARM series : ฟาร์ม เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร” เป็นชุดเทคโนโลยีโดยนักวิจัยไทย พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกรและผู้ประกอบการที่สนใจ แบ่งออกเป็น 2 ชุดเทคโนโลยีตามรูปแบบการทำงาน ได้แก่

 1. FAARM SENSE
 2. FAARM FiT
Faarm Series

 

1. FAARM SENSE ชุดเทคโนโลยีสำหรับติดตามเกษตรอัจฉริยะ (Monitor)

ABIENT SENSE

 

1.1 AMBIENT SENSE ระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับการปลูกเลี้ยง
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น คือ
  • รุ่น AquaLife เพื่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นระบบตรวจวัดสำหรับเฝ้าระวังคุณภาพน้ำในธรรมชาติ หรือ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายชนิด เช่น DO EC pH อุณหภูมิฯ เป็นต้น
  • รุ่น Greenhouse เพื่อการเพาะปลูก เป็นระบบตรวจวัดสภาพแวดล้อมสำหรับใช้ในโรงเรือน สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายชนิด เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง ฯ เป็นต้น ทั้งนี้สามารถขยายจำนวนเซ็นเซอร์ บันทึกและเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
โดยทั้งสองรุ่นสามารถขยายจำนวนเซ็นเซอร์ บันทึกและเข้าถึงข้อมูลการตรวจวัดผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
WEATHER SENSE

 

1.2 WEATHER SENSE สถานีวัดอากาศสำหรับติดตามการเพาะปลูก
แบ่งออกเป็น 2 รุ่น
  • รุ่น Standard สามารถตรวจวัดอุณหภูมิ ความชื้นสัมพันธ์ในอากาศ ปริมาณน้ำฝน และอื่น ๆ
  • รุ่น Watchdog ที่มีการเพิ่มความสามารถให้กับสถานีวัดอากาศให้สามารถเฝ้าระวังและเตือนภัย เช่น น้ำป่าไหลหลาก โดย Watchdog จะพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีในอนาคตอันใกล้

2. FAARM FiT ชุดเทคโนโลยีสำหรับควบคุมงานทางด้านเกษตรอัจฉริยะ (Control)

ชุดเทคโนโลยีสำหรับควบคุมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้แก่
BUBBLE FiT

 

2.1 BUBBLE FiT ระบบควบคุมและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ รุ่น Oxy
ระบบควบคุมการเติมอากาศสำหรับการเลี้ยงสัตว์น้ำ มีจุดเด่นคือ สามารถวัดค่าออกซิเจนละลายตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยป้องกันออกซิเจนต่ำจากเหตุไม่คาดคิด ช่วยประหยัดพลังงานด้วยการเปิดปิดเครื่องตีน้ำตามค่าออกซิเจนละลาย เลือกเปิดเครื่องตีน้ำให้มีชั่วโมงการทำงานสมดุลกัน สามารถกำหนดรูปแบบพิเศษในการเปิดปิดเครื่องตีน้ำได้ เช่น การรวมตะกอน การควบคุมการหมุนเวียนของน้ำ นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์ผิดปกติไปยังผู้ใช้ได้อีกด้วย
GROW FiT

 

2.2 GROW FiT ระบบควบคุมการปลูกเลี้ยง
เป็นระบบที่บูรณาการร่วมกับระบบปรับสภาพและระบบควบคุมปัจจัยการผลิต โดยมีผลิตภัณฑ์ Happy Shrimp ที่สามารถตรวจวัดคุณภาพน้ำ ควบคุมการเติมอากาศ และการให้อาหารสำหรับการเลี้ยงกุ้ง ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เนคเทคเตรียมที่จะเปิดตัวในอนาคตอันใกล้
ชุดเทคโนโลยีสำหรับควบคุมการเพาะปลูก
AMBIENT FiT

 

2.3 AMBIENT FiT ระบบปรับและควบคุมบรรยากาศสำหรับการปลูกเลี้ยง
แบ่งเป็น 2 รุ่นตามลักษณะการควบคุมสภาพแวดล้อม ดังนี้
 • รุ่น Cool สำหรับควบคุมระบบลดอุณหภูมิหรือปรับความชื้นในโรงเรือนให้อยู่ในช่วงที่ต้องการ ด้วยการพ่นหมอก หรือใช้แผ่นระเหยน้ำ จุดเด่นคือ สามารถต่อเซ็นเซอร์ได้หลายประเภทและหลายจุด เช่น อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเข้มแสง
 • รุ่น Comfort สำหรับควบคุมระบบปรับสภาพแวดล้อมในโรงเรือนปิดหรือห้องควบคุมบรรยากาศ สามารถควบคุมทั้งอุณหภูมิ ความชื้นและระดับก๊าซ เช่น CO2 เป็นต้น

โดยทั้งสองรุ่นสามารถบันทึกและเข้าถึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และแอปพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์

water FiT

 

2.4 WATER FiT ระบบให้น้ำสำหรับการเพาะปลูก
แบ่งเป็น 2 รุ่น ได้แก่
  • รุ่น Simple กล่องควบคุมการให้น้ำพื้นฐาน มีจุดเด่นคือ ใช้แบตเตอรี่ 9 โวลต์ อายุการใช้งานมากกว่า 1 ปี ต่อควบคุมวาล์วได้สูงสุด 4 ตัว แยกอิสระต่อกัน สามารถต่อเซ็นเซอร์วัดความชื้นดิน และถังวัดน้ำฝน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้น้ำ เช่น ฝนตกเพียงพอ งดให้น้ำ หรือหากดินเปียก รดน้ำน้อย ตั้งช่วงเวลาให้น้ำด้วยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ Android Smart Phone ผ่าน Bluetooth สามารถตั้งช่วงเวลาให้น้ำได้มากกว่า 100 ช่วงเวลา และที่สำคัญติดตั้งง่าย เพียงแค่นำกล่องไปติดตั้งคู่กับระบบเดิมได้ทันที
  • รุ่น Evergreen เป็นผลิตภัณฑ์ที่จะพร้อมใช้ในอนาคตอันใกล้ โดยสามารถควบคุมการให้น้ำแยกส่วนได้หลายตำแหน่ง ตามลักษณะเฉพาะของพืชแต่ละชนิด สามารถทำงานร่วมกับระบบควบคุมในพื้นที่และระบบผู้เชี่ยวชาญในอินเตอร์เน็ต เช่น การให้น้ำพืชตามอัตราการคายระเหย
ENERGY FiT

 

2.5 ENERGY FiT ระบบบริหารจัดการและเก็บเกี่ยวพลังงานเพื่อใช้ในฟาร์มอย่างมีประสิทธิภาพ
มีผลิตภัณฑ์ SUNFLOW อินเวอร์เตอร์ ใช้สำหรับสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ โดยไม่จำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่ ไม่ต้องใช้เครื่องยนต์ จึงไม่เสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ใช้อัลกอริทึ่มการหาจุดที่มีพลังงานสูงสุด (Advanced MPPT) จึงทำให้ประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานไฟฟ้าได้สูงสุดในทุกความเข้มแสง ใช้แผงโซล่าเซลล์จำนวน 2 – 10 แผง (ขึ้นกับขนาดมอเตอร์ปั๊มน้ำ) ช่วยประหยัดและลดต้นทุนในการใช้พลังงาน ปรับตั้งกระแสต่ำสุดเพื่อป้องกันมอเตอร์และปั๊มน้ำเสียหายขณะไม่มีน้ำ พร้อมทั้งระบบป้องกันความเสียหายจากฟ้าผ่า และยังสามารถกันฝุ่นกันน้ำตามมาตรฐาน IP55 ได้อีกด้วย

ในอนาคตเนคเทคมีความมุ่งหวังที่จะนำข้อมูลทางด้านการเกษตร จากผลงานวิจัยและพัฒนาที่ผ่านมานำมาใช้ใน FAARM Alice เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลด้านการปลูกเลี้ยง เพื่อหาพื้นที่เหมาะสมในการปลูกพืช การทำนายฝนล่วงหน้า หาปริมาณการให้น้ำและสารอาหารที่เหมาะสม ติดตามการเจริญเติบโตของพืช และการวางแผนการปลูก ที่จะช่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิตและให้ข้อมูลการขายเพื่อเพิ่มผลประกอบการสำหรับเกษตรกรชาวไทย

Cinque Terre

 

 FAARM AlicE : Analytics Engines

เนคเทคพร้อมสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยงานวิจัยพร้อมใช้ที่หลากหลาย ภายใต้ NECTEC FAARM series ฟาร์มเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านการเกษตร ที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานบริบทของตนเองได้ ทั้งนี้เสียงสะท้อนที่ได้รับจากผู้ใช้งาน เนคเทคจะนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ถือเป็นโอกาสดีที่จะเกิดเป็นโจทย์วิจัยใหม่ๆ และเกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมโดยนักวิจัยไทย เพื่อเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านการเกษตรในยุค Thailand 4.0

สนใจผลงาน/ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและถ่ายทอดเทคโนโลยี (BTT)
โทร. 0 2564 6900 ต่อ 2346, 2351-2354, 2357, 2382, 2383, 2399
email : business[at]nectec.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง