Your Digital life Podcast EP.9 ! เรื่องราวของ “TPMAP” แพลตฟอร์ม Big Data ระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

 

ydl-podcast09
ภาพปก | ตุลลาวัฒน์ หอมสินธ์
Your Digital life Podcast ตอนล่าสุด ! เรื่องราวของ “TPMAP” แพลตฟอร์ม Big Data ระบบพัฒนาคนแบบชี้เป้า
การพัฒนาคนต้องเริ่มต้นที่จุดไหน ? แล้วใครที่ควรได้รับการช่วยเหลือและพัฒนา ?

ประเทศไทยเดินหน้าพัฒนาระบบ Big Data ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐบูรณาการกันอย่างเป็นระบบ สนันสนุนการสร้างนโยบายแก้ปัญหาที่มีฐานคิดจากข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน Your Digital Life Podcast EP.นี้ ชวนคุณไปทำความรู้จัก TPMAP แพลตฟอร์ม Big Data ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า ตามไปดูการบูรณาการข้อมูลจากหลากมิติใน TPMAP เพื่อตอบคำถามที่สำคัญ 3 ข้อ สู่การแก้ปัญหาพัฒนาคนอย่างตรงจุด

กลุ่มคนเปราะบางอยู่ที่ไหน ?
กลุ่มคนเหล่านั้นมีปัญหาอะไร ?
จะหลุดพ้นจากปัญหาได้อย่างไร ?

พร้อมแนะนำ “TPMAP Logbook” แฟ้มบ้านพัฒนาคนไทย เพื่อช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยได้อย่างบูรณาการ ทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา โดย ดร.สุทธิพงศ์ ธัชยพงษ์ หัวหน้าทีมวิจัยการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (SAI) เนคเทค-สวทช. ทาง Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ Podcast ที่จะนำทุกท่านท่องโลกดิจิทัลไปพร้อมกัน . . .

ติดตาม Your Digital Life ชีวิตยุคใหม่ใกล้ตัวคุณ

Cinque Terre
Soundcloud
Cinque Terre
Podbean
Cinque Terre
Apple Podcasts
Cinque Terre
Google Podcast
Cinque Terre
Spotify

บทความที่เกี่ยวข้อง