ข่าวประชาสัมพันธ์

เนคเทค สวทช. อัปสกิล Smart Farmer ฉะเชิงเทรา จัดอบรมออนไลน์ “ระบบบริหารจัดการการเกษตรอัจฉริยะ Intelligent Farm Management System”

เนคเทค สวทช. อัปสกิล Smart Farmer ฉะเชิงเทรา จัดอบรมออนไลน์ “ระบบบริหารจัดการการเกษตรอัจฉริยะ Intelligent Farm Management System”

2 กระทรวงผนึกกำลัง ใช้ประโยชน์จาก BIG DATA จัดการท่องเที่ยวอุทยานธรณี หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน

2 กระทรวงผนึกกำลัง ใช้ประโยชน์จาก BIG DATA จัดการท่องเที่ยวอุทยานธรณี หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้ยั่งยืน