ผลการค้นหา

Tag: HandySense

อัปสกิลเกษตรดิจิทัล ปั้น HandySense Avenger Team กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ธกส. เนคเทค จัดอบรม “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)

เนคเทค สวทช. กรมส่งเสริมการเกษตร และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (HandySense)”

เนคเทค สวทช. มอบรางวัล โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม การแข่งขันประยุกต์ใช้ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรียน (HandySense)

คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) และคุณอัญธิกา สุรผัด เนคเทค สวทช. เดินทางไปส่งมอบรางวัล แก่โรงเรียนวังโมกข์พิทยาคม จ.พิจิตร ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)

เนคเทค สวทช. มอบรางวัล โรงเรียนศึกษานารี การแข่งขันประยุกต์ใช้ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรียน (HandySense) .

คุณกุลประภา นาวานุเคราะห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วย คุณนิติ เมฆหมอก นายกสมาคมไทยไอโอที และคุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) เนคเทค สวทช. เดินทางไปส่งมอบรางวัล แก่โรงเรียนศึกษานารี กทม. ซึ่งได้รับรางวัลชมเชย การแข่งขันโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)

คว้ารางวัลชนะเลิศ ! รร.สาธิตเกษตรฯ กำแพงแสน ที่ 1 ในเวทีประยุกต์ใช้ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรียน (HandySense)

เนคเทค สวทช มอบรางวัล แก่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จ.นครปฐม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)

เนคเทค สวทช. มอบรางวัล โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคม เวทีประยุกต์ใช้ระบบเกษตรแม่นยำฟาร์มอัจฉริยะในโรงเรียน (HandySense)

ณ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม คุณนริชพันธ์ เป็นผลดี ทีมวิจัยเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล (DAT) ผู้พัฒนาระบบและที่ปรึกษาโครงการ และคุณศิริพร ปานสวัสดิ์ ผู้จัดการงานประชาสัมพันธ์ เนคเทค สวทช เดินทางไปมอบรางวัล แก่ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม จ.นครปฐม ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การแข่งขันโครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)

การเคหะแห่งชาติ จับมือ “เนคเทค สวทช.” เดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรและ ปศุสัตว์ ในโครงการ “บ้านเคหะสุขประชา” มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชน

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยสร้างเครื่องมือในการสร้างอาชีพและรายได้ ให้กับผู้เช่า รวมถึงวิสาหกิจชุมชน ในโครงการเคหะสุขประชา เพื่อส่งเสริมการทำการเกษตร ยกระดับผลผลิต ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คุณภาพชีวิต และรายได้ แก่ผู้เช่าในโครงการฯ เกษตรกร และผู้ประกอบการเทคโนโลยีการเกษตรไทยได้อย่างยั่งยืน

เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล และ Blockchain ในงาน HACKaTHAILAND

เนคเทค สวทช. ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเทคโนโลยีเกษตรดิจิทัล และ Blockchain ในงาน HACKaTHAILAND : Digital Thailand Big Bang จัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ depa

HandySense ชวนมาคุย EP5 | อาชีพเกษตรน่าลงทุน ! ธุรกิจผักปลอดภัย มีเทคโนโลยีอะไรเป็นตัวช่วย ?

ผักปลอดภัย ธุรกิจน้องใหม่แต่มาแรงในยุค New Normal แต่คำว่า “ผักปลอดภัย” ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผักเหล่านั้นปลอดภัยจริง … ติดตาม HandySense ชวนมาคุย EP5

สวทช. จัดใหญ่ งาน NAC2022 ‘พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัย-นวัตกรรม BCG’บนแพลตฟอร์มออนไลน์ 28-31 มีนาคมนี้

 แถลงข่าวการจัดงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 17 (17th NSTDA Annual Conference: NAC2022) ภายใต้แนวคิด “พลิกฟื้นเศรษฐกิจและสังคมไทย ด้วยงานวิจัยและนวัตกรรม BCG”

เนคเทค สวทช. มอบรางวัลปลูกฝัน ปั้นนวัตกรน้อย ด้านเกษตรอัจฉริยะ HandySense แก่ โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์

ประถมศึกษาธรรมศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงการส่งเสริมสวนเกษตรอัจฉริยะในโรงเรียนยุคปกติใหม่ (New Normal)