โมบายแอปพลิเคชัน

MoomMae

MoomMae (มุมแม่) เป็นแอพพลิเคชั่นบันทึกประวัติและสถิติการให้นมแม่

My Act+

โปรแกรมพัฒนาเพิ่มจาก MyAct เก็บข้อมูลกิจกรรมทางกายของผู้ใช้โดยอัตโนมัติ 4 กิจกรรม

TVIS

ระบบรายงานสภาพจราจรอัจฉริยะด้วยเสียงพูดแบบอัตโนมัติ

Khunlook

คุณลูกเป็นแอปฯ บนอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ต เพื่อช่วยในการดูแล ประเมิน และติดตาม การเจริญเติบโต