เตรียมปล่อยให้ใช้ฟรี ! พิมพ์เขียว HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ

HandySense ระบบเกษตรแม่นยำ ฟาร์มอัจฉริยะ ผนวกเทคโนโลยีเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมทางการเกษตร และระบบควบคุมการทำงานอัตโนมัติ ได้รับการออกแบบให้ใช้งานง่าย ทนทานต่อสภาพแวดล้อม ด้วยหวังให้เกษตรกรไทยได้ใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่ ในราคาที่จับต้องได้ จากการติดตั้งใช้งานจริงในหลายจังหวัดทั่วประเทศ พิสูจน์แล้วว่า HandySense สามารถเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างน้อย 20% จากการลดต้นทุนผลิต ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สู่การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต วันนี้ HandySense พร้อมแล้วที่จะเปิดเผยองค์ความรู้ด้านการผลิตสู่สาธารณะในรูปแบบ Open Innovation โดยเร็ว ๆ นี้ เนคเทค-สวทช. และพันธมิตร เตรียมปล่อยพิมพ์เขียวการผลิต HandySense ทั้ง Schematic, PCB Design, Bill of Material และ Firmware ที่ผ่านการออกแบบและทดสอบระดับมาตรฐานแล้ว ให้ทุกคนสามารถนำไปผลิต หรือ ต่อยอดการพัฒนาได้อย่างอิสระ เพื่อร่วมกันผลักดันให้ HandySene เป็นอุปกรณ์ Smart Farm ที่ทุกคนต้องมี ! ติดตามการเปิดตัวพร้อมกันเร็ว ๆ นี้ . . . … Read more

Industrial Automation System

Industrial Automation System ระบบจำลองโรงงานการผลิตสินค้าที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีของการควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติด้วย Programmable Logic Controller (PLC) ในรูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีหุ่นยนต์แขนกลแบบ Collaborative Robots (COBOT) ทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับระบบสายพานการผลิตและเซนเซอร์ และมีการแสดงผลการผลิตแบบ Real-Time บนจนแสดงผลด้วยระบบ SCADA โดยแสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของเครื่องจักรในระบบสายการผลิตทั้งหมดของโรงงาน และสามารถแสดงผลบนระบบคลาวด์แบบ Real-Time บนอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ

Motor and Drive Anomaly Detection Testbed (ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง)

ชุดทดสอบมอเตอร์และระบบส่งกำลัง ชุดทดสอบการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้าและระบบส่งกำลังไปยังโหลด สามารถตรวจวัดข้อมูลในระหว่างการทำงานจริงในสภาวะต่างๆ เช่นข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าและการกำเนิดความร้อนของมอเตอร์ แรงบิดที่เกิดขึ้นในระบบต้นกำลัง การสั่นสะเทือนที่จุดรองรับการหมุนต่างๆ การสั่นสะเทือนจากชุดเกียร์ทดรอบ ทั้งในสภาวะการทำงานปกติและผิดปกติ

Digital Lean Learning Factory (โรงงานแห่งการเรียนรู้ด้านดิจิทัลลีน)

https://www.youtube.com/watch?v=HuNft7WM0_IDigital Lean Learning Factory โรงงานจำลองที่ได้รับการสร้างให้มีสภาวะใกล้เคียงกับสภาวะของโรงงานจริง โดยนำแนวคิดลีนไปใช้ในการผลิต เพื่อให้ผู้เรียนรู้หรือผู้พัฒนาเทคโนโลยีได้เรียนรู้ถึงโจทย์และความซับซ้อนของโจทย์ที่ใกล้เคียงกับโรงงานจริง เนื่องจากโรงงานจำลองนี้ใช้เครื่องจักรอเนกประสงค์เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ เครื่องตัด เครื่องกลึง เครื่องกัด และเครื่องเจาะ ในการแปรรูปโลหะ โรงงานนี้จึงมีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์กรณีศึกษา โดยผลิตภัณฑ์กรณีศึกษาเริ่มต้นถูกกำหนดให้เป็นแกนลูกหมากรถบรรทุก (Shaft for Torque-Rod Bush)

Industrial Automation System (ระบบควบคุมอัตโนมัติในงานอุตสาหกรรม)

https://www.youtube.com/watch?v=GMyQTEPjssEIndustrial Automation System ระบบจำลองโรงงานการผลิตสินค้าที่มีองค์ประกอบของเทคโนโลยีของการควบคุมระบบการผลิตอัตโนมัติด้วย Programmable Logic Controller (PLC) ในรูปแบบมาตรฐานอุตสาหกรรม โดยมีหุ่นยนต์แขนกลแบบ Collaborative Robots (COBOT) ทำงานแบบอัตโนมัติร่วมกับระบบสายพานการผลิตและเซนเซอร์ และมีการแสดงผลการผลิตแบบ Real-Time บนจนแสดงผลด้วยระบบ SCADA โดยแสดงผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของเครื่องจักรในระบบสายการผลิตทั้งหมดของโรงงาน และสามารถแสดงผลบนระบบคลาวด์แบบ Real-Time บนอินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือ