รางวัลเกียรติยศ

“Traffy Fondue” รับรางวัลผลงานวิจัย Impact สูง ปี 2565 ในมหกรรม TRIUP Fair 2022

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ผ่านระบบพูดคุยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้รับรางวัล “ระดับดี” ในสาขา Appropriate Technology

นักวิจัยเนคเทค สวทช. คว้า 6 รางวัลการวิจัยแห่งชาติ เวทีวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565

เนคเทค สวทช. รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2564-2565 ครั้งที่ 23 ในแนวคิด “นวัตกรรมวิถีใหม่ ใส่ใจชีวิต”

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ เจ้าของ “รางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศ” คนแรกของประเทศ รางวัลเกียรติคุณสูงสุดสำหรับบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่องราวการใช้ชีวิต แนวคิด และประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ จาก ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์

[Hall of Fame] เนคเทค สวทช. ส่งผลงานระบบตรวจสุขภาพเขื่อน คว้ารางวัลที่ 2 เวทีนำเสนองานวิทยาศาสตร์ด้านเขื่อนในภูมิภาคอาเซียน

กฟผ. ร่วมเนคเทค สวทช. พร้อมดัน “ระบบตรวจสุขภาพเขื่อน” ใช้งานทุกเขื่อนขนาดใหญ่ และขนาดกลางในประเทศไทย มุ่งเป้าขยายผลประยุกต์ใช้งานในเขื่อนขนาดใหญ่กลุ่มประเทศ CLMV