รางวัลเกียรติยศ

Traffy Fondue เนคเทค สวทช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ “รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น”

Traffy Fondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทนวัตกรรมการบริการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

“รักษ์น้ำ” ระบบพยากรณ์และจําลองเหตุการณ์เพื่อการบริหารจัดการปัญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม เนคเทค สวทช. คว้ารางวัลเลิศรัฐ “บริการภาครัฐ ระดับดีเด่น”

โครงการบูรณาการข้อมูลในปฏิบัติการผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา ได้รับรางวัลเลิศรัฐ รางวัลบริการภาครัฐ ระดับดีเด่น ประเภทบูรณาการข้อมูลเพื่อการบริการ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

Traffy Fondue แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมือง ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis

Traffy Fondue (ทราฟฟี่ ฟองดูว์) แพลตฟอร์มรับร้องเรียนปัญหาเมือง ได้รับรางวัล Prime Minister Award: Innovation For Crisis รางวัลประเภทองค์กรที่ส่งเสริมประเด็นด้านการจัดการภัยพิบัติ (Disaster Risk Management)

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ผลงานวิจัย “รักษ์น้ำ” รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ประกอบคุณประโยชน์แก่การประปานครหลวง

ดร.ศิโรจน์ ศิริทรัพย์ หัวหน้าทีมวิจัยการจำลองและระบบขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (DSS) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เนคเทค สวทช. ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ผู้ประกอบคุณประโยชน์” ให้แก่การประปานครหลวง (กปน.)

นักวิจัยเนคเทค สวทช. ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศไทยไปร่วมแข่งขันกับประเทศต่าง ๆ ในระดับภูมิภาคอาเซียน

ดร.สุปิยา เจริญศิริวัฒน์ ทีมวิจัยการวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ (HBA) กลุ่มวิจัยวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (DSARG) เนคเทค สวทช. ได้รับเลือกเป็นตัวแทนนักวิทยาศาสตร์หญิงจากประเทศไทย จากเวทีการแข่งขัน Underwriters Laboratories-ASEAN-U.S. Science Prize for Women 2022

“Traffy Fondue” รับรางวัลผลงานวิจัย Impact สูง ปี 2565 ในมหกรรม TRIUP Fair 2022

แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง Traffy Fondue ผ่านระบบพูดคุยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ได้รับรางวัล “ระดับดี” ในสาขา Appropriate Technology